25 marca 2020 - Ogłoszenia specjalne

 

 

Ogłoszenia w kryzysie pandemii - 25 marca  2020  -  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego -  A (II)

 

1.     

      Biskup Włocławski w łączności z polskimi biskupami zawierzył  dziś Polskę i Diecezję Włocławską Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi  Odbyło  się to w duchowej łączności z sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Aktu zawierzenia dokonał na zakończenie modlitwy różańcowej, która była transmitowana na stronie Facebooka diecezji. Wcześniej Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki poprosił kard. Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego dokonał w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie 25 marca 2020 roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Włączamy się w modlitwę w intencji ustania epidemii, osób chorych, służb medycznych i sanitarnych oraz za zmarłych i ich rodziny. Jednocześnie zachęcamy do pomocy osobom potrzebującym.

 

 

 

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA
I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!
Kościół pielgrzymujący na ziemi,
Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie,
spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia,
i błaga:

- w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia
 wspomagaj Twój Kościół, 
bądź natchnieniem dla rządzących narodami,
 wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,
wspieraj pokornych i uciśnionych,
 uzdrawiaj chorych i grzeszników,
 podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,
przywracaj wolność jeńcom i więźniom
i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.
 Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!
Kościół pielgrzymujący na ziemi,
Twój lud żyjący w Polsce
widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.
Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem,
jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:
- w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,

wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych,
pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,
 umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności,
bądź światłem dla umierających,
powitaj umarłych w swoim Królestwie,
chroń nas od wszelkiego zła

i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!

Przez Serce Twej Matki,
której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi,
narody Polski i tak wielu innych krajów,
które od wieków są Twoje,
prosimy dziś, abyś przyjął zawierzenie Twojego Kościoła.
Poświęcając się Twojemu Najświętszemu Sercu,
Kościół oddaje się pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi
ukształtowanego w świetle Twojej paschy,
a w Fatimie objawionego trojgu dzieciom jako ucieczka
i droga prowadząca do Twego Serca.

Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,
Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.

Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:
- w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,
przyjmij tych, którzy odchodzą,
dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają,
odnów wszechświat i ludzkość.
Amen.

1.     

     W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii oraz stosując się do wytycznych władz państwowych i służb sanitarnych, a także do wskazań dla biskupów,  odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach, wydanych przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Włocławski przedłuża do odwołania dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną dekretem z dnia 13 marca br. Jednocześnie rozszerza jej zakres na wszystkich wiernych diecezji włocławskiej, a także na przebywających na jej terenie. Przypomina, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się duchowo poprzez transmisje Mszy Świętej w domu, za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęły Komunię duchową. Zachęca także do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej. Wszystkich ogarnia modlitwą i błogosławi.

2.      Zachęcamy do stosowania się do poleceń władz państwowych i sanitarnych, aby się nie zarazić wirusem. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych.

3.      Aby zachować duchową więź z Parafią prosimy łączyć się poprzez transmisję na Facebooku z odprawianą tylko przez kapłanów brzeskich Drogą Krzyżową w piątek o 16,30 i Gorzkimi Żalami w niedzielę o 16,30 a także w Mszy św. dla parafian w niedzielę o 17,00.  Link https://www.facebook.com/duchuzdrawia/jest podany na głównej stronie internetowej parafii www.parafia-brzesc.pl  Wobec niemożności bezpośredniego uczestniczenia, zachęcamy do skorzystanie z transmisji internetowej z naszej świątyni.

4.      Zamówione intencje mszalne na najbliższy tydzień będą odprawiane zgodnie z ogłoszeniami. Z konieczności niektóre  przyjęte u nas intencje Mszy św. księża z domu księży emerytów ks. prał. Stanisław i ks. Andrzej będą odprawiać w kaplicy domu w Michelinie a ksiądz w parafii będzie je też wymieniał i się też modlił w tych intencjach. Prosimy to uwzględnić w tej nadzwyczajnej, dramatycznej sytuacji.

5.      Nie będzie w tym roku pięknej procesji Niedzieli Palmowej.

6.      Nie będzie w Wielki Czwartek rocznicowej Komunii Św. dla dzieci. Obchód rocznicy przełożymy na zakończenie Oktawy Bożego Ciała (18.06.2020).

7.      Nie ma szans, aby I-Komunia Św. planowana na 3 maja mogła się odbyć w tym terminie. Dzieci muszą mieć czas na przygotowanie się do Sakramentu Pokuty i praktycznego przygotowania liturgii tej uroczystości. Nowy termin ustalimy z katechetami i rodzicami po wznowieniu lekcji w szkołach.