ODESZLI DO WIECZNOŚCI

W 2024 roku odeszli do wieczności:

+ Janina Michalak lat 73, zam. Dom Opieki w Raciążku

+ Waldemar Osowski, l.72, zam. Falborz Parcele

+ Krzysztof Pietrzak. L. 65, zam. Wojska Polskiego

+ Stanisław Zalewski, l.66, zam ul. Mickiewicza

+ Ryszard Trzoniec, l. 92, zam. Falborz kolonia

+ Piotr Kobus, l. 59, zam. Ul. Ciborowskiego

+ Irena Szurpita.l 86. Ul. Traugutta

+ Wanda Haor. lat 98 zam. Falborek

+ Lech Górecki, l.72. zam. Ul. Norwida we Włocławku,

+ Danuta Kottas, l.96, zam. Pikutkowo,

+ Ireneusz Jan Ziemkiewicz, l.51, zam. Starobrzeska Kolonia

+ Ryszard Tomczak l.83, zam. Ul. Okrzei

+ Jadwiga Lewandowska , l. 73, zam. Jądrowice

+ Marian Mroczkowski, l. 79. Zam. Stary Brześć,

+ Kazimiera Danielewska ,l. 78, zam. Ul. Traugutta,

+ Józef Kwiatkowski, lat 88, zam. Łanowa we Włocławku, 

+ Piotr Kujawski, zam. Józefowo

+ Patryk Lewandowski , l. 35, zam. Plac M. Konopnickiej

+ Zofia Ćwiklińska l. 90. Zam. Ul. Krakowska

+ Grzegorz Wasielewski, l. 52, zam. Włocławek

+ Jadwiga Nowicka lat 81. Zam. Rzadka Wola

+ Artur Urbański, lat 56, zam. Kraszewo-Czubaki, Zakład Opieki zdrowotnej,

+ Jan Krasiński, l. 77, zam. Krakowska Brześć Kujawski

+ Anna Budzińska, l. 88 zam. Traugutta Brześć Kujawski,

+ Krzysztof Szabela l. 61, zam. Stary Brześć,

+ Jerzy Fijałkowski, l/ 87, zam. Mickiewicza

+ Władysław Sikorski, lat 92, zam. Rzadka Wola,

+ Stefania Becińska. lat 76, zam. Ul. Kujawska,

+ Zbigniew Uniżycki, l.77. zam. Ul. Głucha,

+ Mirosław Kamiński, l/ 62, zam. Ul. Traugutta

płk Dionizy Budziszewski, l.61, zam. Ul. Orzeszkowej,

+ Marek Wychowaniec, l.69. zam. Ul. Kolejowa

+ Jerzy Budziszewski, l. 82. Zam. Ul. Konarskiego

+ Irena Gorzkowska l. 76, zam. Ul. 3 maja

+ Jerzy Budziszewski, l. 82. Zam. Ul. Konarskiego

+ Irena Gorzkowska l. 76, zam. Ul. 3 maja

Paweł Przysiecki, l.52, zam ul. Traugutta

+ Krzysztof Usorowski, l 66. Zam. Sokołowo Parcele

+ Henryk Pawłowski, l.78, Rzadka Wola, 

+ Ryszard Afeltowicz, l.77 ul. Traugutta

+ Halina Matuszewska, l.67, ul. Traugutta

+ Wiesław Lizik. L.47. zam. Pikutkowo,

+ Marta Tomaszewska, l.95. zam. Ul. Kopernika

+ Zygmunt Woźniak, l. 77, ul. Kolejowa 


W 2023 roku odeszli do wieczności:

Jerzy Sekretarski, lat 78 z ul. Konarskiego

+ Czesława Czernielewska, lat 97 z Falborza

+ Barbara Zacharek, lat 83 z ul. Krakowskiej

+ Andrzej Domagalski, lat 64 z ul. Głowackiego

+ Damian Mroczkowski, lat 42 z ul. Targowej

+ Zbigniewa Osińskiego, lat 58 z Rzadkiej Woli Parcele

+ Andrzej Leszczyński, lat 42 z ul. Kilińskiego

+ Edward Woźniak, lat 68 z ul. Krakowskiej

+ Teresa Godycka - Ćwirko, lat 68 z u. Kolejowej

+ Adam Żebrowski, lat 74 z ul. Królewskiej

+ Leszek Lewandowski, lat 70 z ul. Traugutta

+ Marek Orzechowski, lat 56 z ul. Piaskowej

+ Tadeusz Szarecki, lat 94 z Włocławka

+ Paweł Tymiński, lat 70 z Rzadkiej Woli

+ Tadeusz Słowiński, lat 93 ze Starego Brześcia

+ Zofia Dankiewicz, lat 96 z Włocławka

+ Halina Rębas, lat 62 z ul. Słowackiego

+ Patryk Gawroński, lat 27 z ul. Traugutta

+ Tadeusz Budziszewski, lat 84 z ul. Zielnej

+ Teresa Trawińska, lat 73 z Rzadkiej Woli

+ Teodora Szczupakowska, lat 83 z Jądrowic

+ Józef Rzadkowolski, lat 99 z Guźlina

+ Jerzy Szajerski, lat 89 z Michowic Dużych

+ Bronisława Ozdoba, lat 92 z Włocławka (d. Stary Brześć)

+ Tadeusz Kowalski, lat 95 z ul. Zachodniej

+ Natalia Osińska, lat 75 z Falborza

+ Marian Lewandowski, lat 69 z ul. 11 Listopada

+ Andrzej Szczepaniak lat 62 z ul. Mickiewicza

+ Salomea Machtyl, lat 89 z Falborza

+ Alina Kowalska, lat 88 z ul. Zachodniej

+ Zenon Ładziński, lat 89 z ul. Wojska Polskiego

+ Stanisław Glonek, lat 90 z Rzadkiej Woli

+ Artur Michalak, lat 66 ze Starego Brześcia

+ Józef Piotrowski, lat 85 z Sopotu (d. ul. Dubois)

+ Kazimierz Majewski, lat 71 z Kuczyny

+ Ksaweryn Kokowicz, lat 81 z ul. Królewskiej

+ Krystyna Kaźmierczak, lat 74 z ul. Reymonta

+ Piotr Karczemny,  lat 50 z ul. Orzeszkowej

+ Krystyna Musiał, lat 94 ze Starego Brześcia

+ Zbigniew Czarnecki, lat 58 ze Starego Brześcia

+ Władysław Strzeszewski, lat 70 z ul. Kolejowej

+ Barbara Fiksińska, lat 85 z Bydgoszczy (dawniej Falborek)

+ Teresa Baciarelli Ozimek, lat 92 z Kanady

+ Janusz Laskowski, lat 60 z ul. Traugutta

+ Joanna Czajkowska, lat 44 z ul. Traugutta

+ Jan Kuciński, lat 76 z Jądrowic

+ Irena Kułakowska, lat 91 z Kolejowej

+ Jan Barański, lat 59 z Guźlina

+ Artur Kuligowski, lat 53 z ul. Radziejowskiej

+ Jarosław Chęcki, lat 57 z ul. Piastowskiej

+ Weronika Wąsiniak, lat 63 z Głowackiego

+ Irena Grzelak, lat 93 z ul. Konarskiego

+ Stefan Olszewski, lat 71 z Lubrańca

+ Kunegunda Alicja Pawłowska, lat 86 z ul. Traugutta

+ Marianna Stanisława Jankowska, lat 86 z ul. Królewskiej

+ Stefan Pakulski, lat 88 z ul. Krakowskiej

+ Mariusz Edmund Łukaszewski, lat 74 z ul. Królewskiej

+ Zygmunt Lewandowski, lat 82 z ul. Traugutta

+ Irena Andrzejewska, lat 78 z ul. Okrzei

+ Janina Regina Bugno, lat 85 z Lubrańca

+ Jerzy Kazimierz Grabowski lat 79 z Jądrowic

+ Anna Teresa Wrzesińska, lat 65 z Sokołowa Parcele

+ Zdzisław Józef Michalski, lat 84 z ul. Królewskiej

+ Jan Rembas, lat 64 z Redcza Wielkiego

+ Ryszard Rakowski, lat 68 z ul. Królewskiej

+ Tadeusz Lewiński, lat 68 z ul. Królewskiej

+ Wanda Martwicka, lat 77, z Kuczyny

+ Marianna Chrustowska, lat 86 z Falborka

+ Władysław Dębicki, lat 76 z ul. Kilińskiego

+ Karola Kołata, lat 74 z ul. Głuchej

+ Janusz Nowak, lat 50 z ul. Traugutta

+ Zdzisława Tomaszewska, lat 69 z Włocławka

+ Izydor Krawczyk, lat 94 z ul. Końcowej

+ Teresa Wożniak, lat 73, z ul. Kolejowej

+ Zdzisław Tadych, lat 74, z Włocławka, ul. Hoża

+ Marian Wrzesiński, lat 76 z ul. Królewskiej

+ Stanisław Michalak, la 60 z ul. Kościuszki

+ Dorota Wronkowska, lat 58 z Poznania

+ Andrzej Piotrowski, lat 61 z Kuczyny

+ Halina Chojnacka, lat 58, z Falborza Kol.

+ Janina Szymańska, lat 82 z ul. Prusa

+ Stanisława Gołębiewska, lat 77 z Falborza 

+ Regina Jasińska, lat 66 z ul. Królewskiej

+ Jacek Gralewski, lat 54 z ul. Radziejowskiej

+ Halina Dorsz, lat 89 z Włocławka

+ Józef Muraczewski, lat 90, z ul. Nowa

+ Tomasz Grzegorz Pijanowski, lat 47 (dawniej z Sokołowa)

+ Małgorzata Góralska lat 61, zam.  ul. Płocka 2. Włocławek

+ Barbara Zielińska, lat 70 z ul. Kolejowej

+ Tomasz Jacek Rogala, l. 46 z ul. Krakowskiej

+ Henryka Wielińska,  lat 86 z ul. Krakowskiej

+ Florian Oleksy, lat 80 z Olsztyna

+ Janina Malinowska lat 78. z ul. Ciborowskiego

+ Teresa Malinowska lat 96, z Włocławka

+ Kazimierz Jankowski, lat 80 z ul. Królewskiej

+ Halina Filipiak, lat 90 z ul. Kilińskiego

+ Krystyna Spychała. lat 94 z ul. Kilińskiego

+ Tomasz Chmielewski. lat 47, z Torunia

+ Grzegorz Durmowicz. lat 55, z Rzadkiej Woli

+ Genowefa Paradowska lat 91 z ul. Kilińskiego

 W 2022 roku odeszli do wieczności:

+ Barbara Ciupalska, lat 75 z ul. Krakowskiej
+ Teresa Misterska, lat 82 z ul. Krakowskiej
+ Marian Bartoszewski, lat 71, z Pikutkowa
+ Mirosława Pietrusiak, lat 72 z ul. Krakowskiej
+ Jadwiga Jędrzejczak, lat 77 z ul. Królewskiej
+ Henryk Lewandowski, lat 65 z ul. Narcyzowej
+ Jadwiga Chełminiak, lat 90 z ul. Pułaskiego
+ Waldemar Urbański, lat 78 z ul. Głuchej
+ Wiesław Lipiński , lat 69 z Włocławka;
+ Wacława Suszek, lat 80 z ul. Kolejowej
+ Elżbieta Dominikowska, lat 73 z ul. Targowej
+ Zbigniew Górecki, lat 70 z ul. Mickiewicza
+ Mirosława Czerwińska, lat 80 z ul. Traugutta
+ Kazimierz Jankiewicz, lat 79 z Włocławka
+ Krystyna Przewozikowska, lat 69 z ul. Nowej
+ Marian Jarecki, lat 63 ze Starego Brześcia
+ Anna Gorzycka, lat 65 z Falborka
+ Barbara Chaberska, lat 68 z Włocławka
+ Jadwiga Durlik, lat 54 z Pl. Łokietka
+ Alicja Kluzińska, lat 75 z Włocławka
+ Helena Skotnicka, lat 94 z ul. Kilińskiego
+ Irena Komorowska, lat 89 z ul. Krakowskiej
+ Eugeniusz Gołębiewski, lat 87 z Falborza
+ Marian Budziszewski, lat 85 z Włocławka
+ Danuta Sekretarska, lat 83 z Falborza Kolonii
+ Paweł Goździk, lat 68 z ul. Rybaki
+ Andrzej Żakowski, lat 40 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Jerzy Kozica, lat 84 z ul. Krakowskiej
+ Zofia Mrzygłód, lat 91 z Włocławka
+ Jan Danielewski, lat 82 z Pikutkowa
+ Honorata Zachajusz, lat 85 z ul. Królewskiej
+ Stefania Strzelecka, lat 81 z Falborza Kolonii
+ Janina Rogacka, lat 91 z ul. Mickiewicza
+ Dominik Podlewski, lat 83 z Falborka
+ Józef Wojciechowski, lat 81 z Osięcin (dawniej Stary Brześć)
+ Krystyna Jaranowska, lat 93 z ul. Ciborowskiego
+ Andrzej Wiśniewski, lat 70 z ul. Kilińskiego
+ Irena Zielińska, lat 85 z ul. Głuchej
+ Mariusz Rakowski, lat 66 z ul. Traugutta
+ Mirosław Murawski, lat 59 z ul. Traugutta
+ Genowefa Kobus, lat 92 z ul. Rybaki
+ Elżbieta Opasik, lat 65 z Pikutkowa
+ Irena Ziółkowska, lat 86 z ul. Traugutta
+ Marian Smoliński, lat 71 z ul. Królewskiej
+ Jacek Sadownik, lat 82 z Jądrowic (pogrzeb w Dąbiu Kuj.)
+ Ireneusz Szafrański, lat 57 (pogrzeb w Nieszawie)
+ Halina Szurpit, lat 74 z Włocławka (dawniej Brześć kuj.)
+ Tadeusz Kołtuński, lat 83 z Falborza
+ Józef Wiśniewski, lat 76 z Włocławka - Michelina
(dawniej Brześć kuj.)
+ Zenon Jaroszewski, lat 63 z ul. Traugutta
+ Grażyna Sikorska, lat 62 z Włocławka-Michelina (dawniej Pikutkowo)
+ Ryszard Kobielski, lat 71 z ul. Narutowicza
+ Janusz Ostrowski, lat 67 z Starego Brześcia
+ Marianna Rakowska, lat 91 z Falborza (ostatnio ul. Nowej 19)
+ Józef Pawlak, lat 79 z ul. Orzeszkowej

+ Janina Pietrzak, lat 93 z Wojska Polskiego

+ Halina Molenda ze Środy Wielkopolskiej

+ Wanda Wódecka, lat 82 z Falborza Kol. 

+ Wanda Sobieraj, lat 92 z ul. Obwodowej

+ Marianna Bajerska, lat 93 z Włocławka, (dawnej Rzadka Wola) 

+ Mirosław Szałwiński, lat 80 z Włocławka

+ Jadwiga Barbara Kmieć, lat 90 z ul. Pułaskiego 12; 

+ Wanda Jewsiejew, lat 76 z ul. Traugutta

+ Mariusz Kołata, lat 45 z ul. Głuchej

+ Urszula Katolik, lat 67 z ul. Królewskiej

+ Ryszard Golasiński, lat 66  ze Starobrzeskiej Kolonii

+ Zofia Kierzek, lat 81 z ul. Królewskiej

+ Jarosław Andrzejewski z Jaranówka (par. Wieniec)

+ Genowefa Budzyńska, lat 88 z ul. Nowej

+ Edward Sikorski, lat 67 z ul. Piaskowej

+ Irena Molenda, lat 87 z Brzegu k. Opola (dawniej Ciborowskiego)

+ Eugeniusz Kowalewski, lat 74 z Włocławka, (dawniej zam. Rzadka Wola)

+ Robert Banasiak, lat 54 z ul. Kolejowej

+ Helena Sisler, lat 96 z ul. Reymonta

+ Tadeusz Ejzenhart, lat 84 z ul. Podmiernej

+ Zbigniew Błaszczyk, lat 72 z ul. 3 Maja

+ Urszula Jabłońska, lat 64 ze Starego Brześcia

+ Stefania Kruszyńska, lat 95 z Włocławka

+ Michał Budzyński, lat 35 z ul. Krakowskiej

+ Jadwiga Rygiewicz, lat 61 z ul. Mickiewicza

+ Tadeusz Drożdżewski, lat 71 z Rzadkiej Woli Parcele

+ Janina Koralewska, lat 77 z Falborz Kolonii

+ Teresa Pakulska, lat 76 z ul. Traugutta

+ Janina Kozicka, lat 87 z ul. Wojska Polskiego

+ Jerzy Kryński, lat 55 z ul. Traugutta

+ Krystyna Binczarska, lat 78 z ul. Traugutta

+ Władysław Rokicki, lat 77 z Guźlina

+ Władysław Kamiński, lat 85 ze Starego Brześcia

+ Jadwiga Lewandowska, lat 85 z ul. Targowej  

+ Tadeusz Żak, lat 86 z ul. Konarskiego

+ Marianna Boniec, lat 83W 2021 roku odeszli do wieczności:

+ Stanisław Najlepszy, lat 76 z ul. Kolejowej
+ Bożena Jędrzejczak, lat 68 z ul. Kilińskiego
+ Zofia Kwiatkowska, lat 81
+ Jadwiga Osińska, lat 87 z ul. Głowackiego
+ Teresa Chmielewska, lat 86 z ul. Kopernika
+ Bogdan Nowak, lat 69 z Włocławka,
+ Ryszard Żydczak, lat 69 z Falborza Kolonii
+ Barbara Płuciennik, lat 88 z ul. 3 Maja
+ Grzegorz Ptaszyński, lat 58 z Falborka
+ Jadwiga Budzyńska, lat 78 z Włocławka
+ Jerzy Stefański, lat 78 z Traugutta
+ Jan Gołębiewsk, lat 97 z Kolonii Falborz
+ Leszek Bester, lat 62 ze Skierniewic
+ Józef Wiliński, lat 83 z Falborza
+ Marta Anna Grabowska, lat 72 z ul. Głowackiego
+ Jadwiga Olejniczak, lat 88 z ul. Królewskiej
+ Halina Osińska, lat 70 z ul. Królewskiej
+ Irena Kunicka, lat 87 z ul. 3 Maja
+ Halina Uniżycka, lat 66 z ul. Głuchej
+ Wojciech Karbowiak, lat 68 z ul. Krakowskiej
+ Dariusz Kołucki, lat 62 z Pikutkowa
+ Maria Osińska, lat 76 z ul. Krakowskiej
+ Zofia Katolik, lat 88 ze Starego Brześcia
+ Barbara Golasińska, lat 74 ze Starego Brześcia
+ Bolesław Szczap, lat 71 z Włocławka (rodak z Guźlina)
+ Zygmunt Strunk, lat 69 z Włocławka
+ Janina Grzelak, lat 78 z ul. Królewskiej
+ Roman Misterski, lat 60 z ul. Krakowskiej
+ Kazimierz Janowicz, lat 77 z ul. Ogrodowej
+ Zenon Chaberski, lat 75 z Włocławka
+ Anna Jarecka, lat 90 ze Starego Brześcia
+ Łucja Beczek, lat 74 z ul. Radziejowskiej
+ Barbara Hadrowicz, lat 84 z Włocławka (pogrzeb we Włocławku)
+ Dorota Ziółkowska, lat 63 ze Starego Brześcia
+ Jan Wyrwa, lat 72 z Falborza
+ Wanda Ulińska, lat 94 z ul. Polnej
+ Anna Osińska, lat 88 z ul. 11 Listopada (d. z ul. Konarskiego)
+ Bożena Szymańska, lat 71 z ul. Traugutta
+ Kazimiera Partyka, lat 75 z ul. Kilińskiego
+ Marianna Marciniak, lat 91 z ul. Polnej (poprzednio ul. Traugutta)
+ Ryszard Wyrwa, lat 65 z Włocławka
+ Maria Wizner Kamińska, lat 73 z Wrocławia
+ Eugenia Opasiak, lat 83 z ul. Polnej
+ Wiesława Antczak, lat 82 z ul. Radziejowskiej
+ Ireneusz Polnisiak, lat 60 z ul. Krakowskiej
+ Karol Polak, lat 87 z ul. Rybaki
+ Włodzimierz Chojnacki, lat 73 z ul. Nowej
+ Magdalena Kobus, lat 61 z ul. Traugutta
+ Marian Świerski, lat 86 z Pikutkowa
+ Jan Trawczyński, lat 67 z Guźlina
+ Kazimierz Nowak, lat 77 z Gużlina
+ Jarosław Wiśniewski, lat 53 z Włocławka
+ Mirosław Chlebiński, lat 70 z Sosnowca
+ Marta Glińska, lat 92 z Lubrańca
+ Zbigniew Osiński, lat 55 z Gryfic
+ Halina Gliszczyńska, lat 72, z ul. Mickiewicza
+ Marianna Mieszkowska, lat 85 z ul. Nowej
+ Genowefa Jaromirska, lat 90 z ul. Ogrodowej
+ Salomea Hadrowicz, lat 90 z Włocławka d. Brześć Kuj.
+ Irena Kwiatkowska, lat 88 z Guźlina
+ Anna Skonieczna, lat 68 z ul. Dubois
+ Zofia Sikorska, lat 72 z Włocławka
+ Jadwiga Bagińska, lat 78 z ul. Kolejowej
+ Małgorzata Burdzińska, lat 65 z Sokołowa Par.
+ Kazimierz Dąbek, lat 90 z ul. Kopernika
+ Danuta Dorsz, lat 89, z ul. Królewskiej
+ Marianna Wróblewska, lat 89 z ul. 3 Maja
+ Mieczysław Wojtkowski, lat 88 z ul. Targowej
+ Jadwiga Kapelińska, lat 84 z ul. Reymonta
+ Marianna Kazmierczak, lat 98 z ul. Mickiewicza
+ Alicja Woźniak, lat 89 z ul. Ciborowskiego
+ Jadwiga Kłosowicz, lat 77 z Ostrowąsa
+ Stanisława Paczkowska, lat 92 z ul. Obwodowej
+ Piotr Mętlewicz, lat 42 z ul. Traugutta
+ Anna Mikołajczak, lat 71 z ul. Widok (pogrzeb w Poznaniu)
+ Piotr Mętlewicz, lat 42 z ul. Traugutta
+ Seweryna Domagalska, lat 86 z ul. Krakowskiej
+ Waldemar Nowicki, lat 57 z Rzadkiej Woli
+ Marianna Leszczyńska, lat 88 z ul. Wojska Polskiego
+ Maria Kamińska, lat 83 z ul. Piastowskiej
+ Stanisława Gęgotek, lat 79 z Jądrowic (pogrzeb w Dąbiu Kuj.)
+ Zofia Kwiatkowska, lat 84 z ul. Królewskiej (pogrzeb w Dąbiu Kuj.)
+ Aurelia Szarecka, lat 93 z Rzadkiej Woli
+ Stefan Kaczalski, lat 74 z ul. Głowackiego
+ Aneta Jarzębińska, lat 31 z ul. Królewskiej
+ Piotr Ochmański, lat 88 z Kąkowej Woli Parcele
+ Zofia Siedlecka, lat 80 z ul. Konarskiego
+ Wanda Czynalczewska, lat 71 z ul. Końcowej (pogrzeb w Wieńcu)
+ Monika Orębska, lat 70 z Włocławka
+ Wanda Chmielewska, lat 72 z ul. Królewskiej
+ Anna Wawrzonkowska, lat 82 z Pikutkowa
+ Jadwiga Goździecka, lat 96 z Włocławka
+ Wanda Ćwiklińska, lat 69, z Pikutkowa
+ Kunegunda Piaskowska, lat 89 z ul. 3-go Maja
+ Franciszka Przybysz, lat 82 z Rzadkiej Woli
+ Irena Górska, lat 84 z ul. Kolejowej
+ Andrzej Klarkowski, lat 64 z ul. Wojska Polskiego
+ Daniel Hadrowicz, lat 84 (pogrzeb we Włocławku)
+ Ryszard Opasiak, lat 89 z ul. Polnej
+ Dariusz Danielewski, lat 55 z Włocławka (dawniej Pikutkowo)
+ Elżbieta Sobieraj, lat 63 z ul. Traugutta
+ Stanisław Jarzębiński, lat 80 z Falborza
+ Stefan Brzęczkowski z Włocławka, (dawniej Pikutkowo, pogrzeb we Włocławku)
+ Daromira Humańska, lat 79  z Rzadkiej Woli
+ Rajmund Golasiński, lat 45 z Falborza
+ Janina Bretes lat 82 z Włocławka (dawniej Brześć, Krakowska)
+ Genowefa Wrona, lat 94 z ul. Krakowskiej
+ Janina Lewandowska, lat 78 ze Starego Brześcia
+ Zbigniew Lewandowski, lat 67 z ul. Traugutta
+ Krystyna Niklas, lat 89 z ul. Okrzei
+ Stefania Wierzbowska, lat 88 z ul. Polnej
+ Mariola Kleparska, lat 64 z Falborza
+ Wiesława Wojciechowska, lat 68 z ul. Reymonta
+ Irena Zielińska, lat 94 z ul. Konarskiego
+ Mirosława Wiśniewska, lat 61 z ul. Zachodniej
+ Mieczysław Krygier, lat 75 z Rzadkiej Woli Parcele (ostatnio Kąkowa Wola)
+ Czesław Wojtkowiak, lat 70 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Barbara Szurpita, lat 80 z ul. Traugutta
+ Alicja Spychalska, lat 59 z Pikutkowa
+ Krzysztof Włodarzewski, lat 53 z z Rzadkiej Woli Parcele
+ Marianna Smolińska, lat 76 z ul. TrauguttaW 2020 roku odeszli do wieczności:

+ Zofia Radecka, lat 93 z Falborza Majątek
+ Maria Smolińska, lat 61 z ul. Krakowskiej
+ Grażyna Marciniak, lat 68 z ul. Głowackiego
+ Henryk Zieliński, lat 68 z ul. Narutowicza
+ Katarzyna Smolińska, lat 63 z ul. Konarskiego
+ Agnieszka Polak, lat 31 z ul. Ciborowskiego
+ Elżbieta Maćkowiak, lat 73 z Guźlina
+ Janina Brzeczkowska, lat 88 z Jądrowic
+ Władysława Skwarczyńska, lat 96 ze Szczecina (d. Brześć Kuj.)
+ Józef Suszek, lat 79 z Kolejowej
+ Marcin Biesiadziński, lat 36 z Falborza Kolonia
+ Witold Rutkowski, lat 60 ze Starego Brześcia
+ Mariola Fal, lat 58 z ul. Traugutta
+ Stefan Legumina, lat 87 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Eugeniusz Rybacki, lat 72 z ul. Królewskiej
+ Lucyna Wojtkowska, lat 88 z ul. Targowej
+ Ryszard Zieliński, lat 100 z ul. Królewskiej
+ Janina Karbowiak, lat 63 z ul. Krakowskiej
+ Krystyna Pusz, lat 81 z ul. Królewskiej
+ Czesław Malczewski, lat 91 z Gużlina (ostatnio ul. Głucha)
+ Dariusz Mętlewicz, lat 56 z ul. Mickiewicza
+ Wojciech Zachajusz, lat 85 z ul. Królewskiej
+ Aldona Laurentowicz, lat 93 z ul. Żeromskiego (dawniej ul. Mickiewicza)
+ Józef Zientara, lat 68 z Nowej Wsi (dawniej w Kąkowa Wieś)
+ Waldemar Bukowski, lat 68 z Włocławka (par. św. Maksymiliana d. zam. w Brześciu Kuj. ul. Krakowska)
+ Helena Kozica, lat 88 z ul. Krakowskiej
+ Andrzej Matusiak, lat 71 z ul. Obwodowej
+ Helena Trawczyńska, lat 91 z Guźlina
+ Marianna Sikorska, lat 88 z ul. Kujawskiej
+ Grzegorz Stańczak, lat  56 z ul. Traugutta
+ Natalia Szmagaj, lat 95 z Pruszkowa (dawniej Kolonia Falborz)
+ Zdzisław Pawłowski, lat 76 z Włocławka, (dawniej Brześć Kuj. ul. Wojska Polskiego)
+ Anna Wilińska, lat 80 z Falborza
+ Eugeniusz Bronikowski, lat 70 z ul. Głowackiego
+ Alina Prawda, lat 91 z Włocławka (d. Brześć Kuj. ul. Narutowicza)
+ Włodzimierz Tuziński, lat 83 z Włocławka (d. Brześć Kuj. z ul. Traugutta 25)
+ Edward Żywica, lat 80 z ul. Konarskiego
+ Andrzej Dąbrzalski, lat 65 z ul. Kościuszki
+ Krystyna Kuligowska, lat 73 z ul. Traugutta
+ Grzegorz Czerniakowski, lat 56 z ul. Traugutta
+ Józef Klimek, lat 65 z Włocławka (d. ul. Krakowska)
+ Zdzisław Głowacki, lat 73 z ul. Królewskiej
+ Irena Podemska, lat 88 z Falborka
+ Jacek Czynsz, lat 34 z Gdańska (dawniej ul. Piastowska)
+ Janusz Chojnacki, lat 64 ze Starego Brześcia
+ Kazimiera Grzelak, lat 77 z ul. Królewskiej
+ Helena Chlebińska, lat 91 z ul. Krakowskiej
+ Stanisława Rychter, lat 80 z Włocławka ul. Starodębska
+ Janina Smolińska, lat 84 z ul. Mickiewicza
+ Jan Ziółkowski, lat 89 z Traugutta
+ Ryszard Szeleziński, lat 77 ze Starego Brześcia (pogrzeb w Lubieniu) 
+ Piotr Pańka, lat 65 z ul. Kolejowej 
+ Wacław Osiński, lat 78 dawniej zam. Stary Brześć
+ Stanisława Uniżycka, lat 91 z ul. Prusa 
+ Genowefa Drzewiecka, lat 90 z ul. Kopernika 
+ Józef Kwiatkowski, lat 82 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. ul. Ciborowskiego) 
+ Zofia Szymańska, lat 91 z ul. Końcowej+ Leonarda Stanna, lat 88 z pl. Wł. Łokietka
+ Cecylii Michałowskiej, lat 88 ze Starego Brześcia
+ Teresa Przewozikowska Goździk, lat 87 z Kuczyny
+ Helena Wujciak, lat 100 z Falborza Kolonii 
+ Jan Kudła, lat 61 z Włocławka (dawniej z parafi Brześć Kuj.)
+ Roman Muraszewski, lat 70 z pl. Łokietka
+ Józef Szewczyk, lat 79 z Warszawy (
dawniej z parafi Brześć Kuj.)
+ Stanisław Kowalewski, lat 98 z ul. Targowej
+ Jolanta Błochowicz, lat 43 z ul. Okrzei
+ Teresa Paluszkiewicz, lat 70 z Włocławka
+ Teresa Kopaczewska, lat 81 z Guźlina
+ Irena Radomska, lat 92 z ul. Traugutta
+ Stanisława Łaszkiewicz, lat 84 z ul. Kolejowej
+ Wojciech Opasiak, lat 52 z ul. Polnej;
+ Waldemar Ciesielski, lat 63 z ul. Zielnej;
+ Gabriel Prusak, lat 90 ze Starego Brześcia
+ Mirosław Szczepański, lat 62  z Wietrzychowic
(dawniej z parafi Brześć Kuj.)
+ Jerzey Ciupalski, lat 75 z Sokołowa Parceli
+ Mirosław Iżycki, lat78 z ul. Kolejowej
+ Ewa Szymczak, lat 88 z Sokołowa Parceli
+ Marianna Michałowska, lat 82 z ul. Kilińskiego
+ Barbara Kobus, lat 86 z ul. Polnej
+ Bogdan Czerwiński, lat 70 z ul. Głuchej
+ Maria Kurpińska, lat 80 z ul. Królewskiej
+ Helena Walczak, lat 89 z ul. Królewskiej
+ Hieronim Ładziński, lat 61 z ul. Wojska Polskiego
+ Marianna Matuszewska, lat 91 z ul. Obwodowej
+ Zenon Szczepański, lat 82 z Miechowic
+ Marianna Kamińska, lat 85 z ul. Traugutta
+ Maria Iżycka, lat 79 z ul. Krakowskiej
+ Danuta Wudkowska, lat 74 z ul. Traugutta
+ Irena Wódkowska, lat 93 z ul. Mickiewicza 34
+ Władysław Borkowski, lat 66 ze Starego Brześcia
+ Elżbieta Tomczak, lat 70 z ul. Kolejowej
+ Mirosław Koziński, lat 60 z ul. Radziejowskiej
+ Władysław Filipiak, lat 78 z ul. Królewskiej
+ Bożena Jackowsk, lat 64 z ul. Królewskiej (pogrzeb w Kruszynie)
+ Czesław Beczek, lat 73 z ul. Radziejowskiej
+ Maria Świątkiewicz, lat 64 z Miechowic
+ Bogumił Kamiński, lat 82 z ul. Piastowskiej
+ Feliks Rajewski, lat 74 z Kolonii Falborz (pogrzeb w Siniarzewie)
+ Roman Studziński, lat 45 z Kuczyny (pogrzeb w Wieńcu)
+ Genowefa Gożycka, lat 91 z Pikutkowa
+ Berta Ryszewska, lat 91 z ul. Krakowskiej
+ Józefa Ładzińska, lat 86 z ul. Wojska Polskiego
+ Alina Jóźwiak, lat 87 z ul. Głowackiego
+ Bogusław Golasiński, lat 72 z ul. Kujawskiej 
+ Bożena Witkowska, lat 59 z ul. Mickiewicza (pogrzeb w Wieńcu)
+ Janina Jaworska, lat 94 z Rzadkiej Woli
+ Magdalena Nowak, lal 37 z Guźlina
+ Albin Szczepaniak, lat 69 z ul. Piaskowej
+ Alicja Karczemna, lat 73 z ul. Orzeszkowej
+ Tadeusz Romel, lat 71 z Kąkowej Woli
+ Irena Urbańska, lat 89 z ul. Głowackiego
+ Marianna Golasińska, lat 89 z ul. Żeromskiego
+Tadeusz Budziszewski, lat 84 z ul. Traugutta
+ Stanisław Polak, lat 76 z ul. Konarskiego
+ Wacława Przewozikowska, lat 87 z ul. Reymonta
+
Alma Stańczak, lat 20 z FalborzaW 2019 roku odeszli do wieczności:

+ Jakub Balcerak, lat 68 (dawniej przebywający w Rzadkiej Woli)
+ Władysława Osińska, lat 90 z ul. Targowej 
+ Anna Molenda, lat 47 z ul. Krakowskiej
+ Wiesław Jóźwiak, lat 68 z ul. Kujawskiej
+ Leszek Przysiecki lat 63 z Włocławka (d. Brześć Kuj.)
+ Roman Kamiński, lat 67 z Falborza
+ Aldona Hybińska, lat 87 z Guźlina
+ Jadwiga Rzadkowolska, lat 66 z Guźlina
+ Aleksander Bartczak, lat 83 z Józefowa
+ Wiesława Dobruchowska - Pająk, lat 39 z Krakowa (d. Sokołowo Parc.)
+ Czesława Polińska, lat 83 z ul. Mickiewicza
+ Janusz Kuczmański, lat 54 z ul. Mickiewicza
+ Zofia Czerniak, lat 97 z Al. Łokietka
+ Marek Pawlak, lat 47 z ul. Żeromskiego
+ Tomasz Jędrzejczak, lat 51 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj, Królewska)
+ Marianna Burdzińska, lat 91 z Włocławka, (dawniej Sokołowo Par)
+ Krystyna Polakowska, lat 81 z ul. Konarskiego
+ Henryk Maciejewski, lat 88 z ul. Krakowskiej
+ Jan Adamczyk, lat 65 z ul. Targowej
+ Marian Krawczyk, lat 70 z ul. Zachodniej
+ Aleksandra Nowicka, lat 86 z ul. Polnej 
+ Karol Skrzek, lat 89 z Guźlina
+ Barbara Wenerska, lat 57 z ul. Rybaki 
+ Zofia Makowska, lat 87 z Kąkowej Woli
+ Czesława Poniedzielska, lat 74 z Miechowic
+ Lucyna Szortyka, lat 89 z Włocławka (d. Brześć Kuj. ul. Dubois)
+ Elżbieta Małkiewicz, lat 65 z Włocławka (d. Brześć Kuj. ul. Kilińskiego)
+ Irena Ciechalska, lat 93 z ul. Krakowskiej
+ Cecylia Gołębiewska, lat 89 z Kol. Falborz
+ Czesław Kantowicz, lat 79 z ul. Konarskiego
+ Irena Głowacka, lat 95 z Starego Brześcia
+ Łukasz Kuliński, lat 38 z Falborza
+ Zdzisława Bacciarelli, lat 82 z ul. Mickiewicza
+ Danuta Kaczmarek, lat 72 z ul. Nowej
+ Andrzej Musiński, lat 55 z Rzadkiej Woli Parc
+ Daniela Grzelakowska, lat 85 z ul. Targowej
+ Jan Jerzy Szymczak, lat 85 z Jądrowic
+ Stanisława Kaczorowska, lat 85 z Guźlina
+ Bogdan Nowakowski, lat 67 z Rzadkiej Woli
+ Krystyna Głowacka, lat 71 z ul. Mickiewicza
+ Stanisław Lizik, lat 72 z Pikutkowa
+ Bogusław Głowacki, lat 63 z ul. Nowej
+ Halina Danielewska, lat 73 z Pikutkowa
+ Maria Kowalewska, lat 74 z ul. Mickiewicza
+ Ryszard Waszak, lat 71 z Włocławka
+ Roman Jarecki, lat 88 ze Starego Brześcia
+ Apolinary Karol Łaszkiewicz, lat 82 z ul. Kolejowej 
+ Ryszard Waszak, lat 71 z Włocławka 
+ Włodzimierz Kowalewski, lat 75 z Włocławka-Michelina 
+ Damian Kuliński, lat 31 z Falborza
+ Leokadia Trząsalska, lat 91 z ul. Konarskiego
+ Zbigniew Drożdżewski, lat 77 z ul. Kilińskiego
+ Stanisław Wicher, lat 96 z ul. Prusa
+ Bogumił Dankowski, lat 82 z ul. Reymonta
+ Andrzej Rosiński, lat 80 z Włocławka (dawniej zam. w Brześciu Kuj.)
+ Andrzej Kmieć, lat 65 z ul. Pułaskiego
+ Zofia Beling, lat 91 z Ciechocinka (dawniej zam. Rzadka Wola)
+ Piotr Jaroszewski, lat 56 z Al. Łokietka
+ Jadwiga Jankowska, lat 68 z ul. Traugutta
+ Wiesław Adamski, lat 61 z Falborza
+ Regina Wesołowska - Lewandowska, lat 93 z ul. Kolejowej
+ Krystyna Bukowska, lat 92 z ul. Krakowskiej
+ Stanisława Goździecka, lat 77 z ul. Piaskowej
+ Helena Ciesielska, lat 87 ze Starego Brześcia
+ Wojciech Stępiński, lat 23 z ul. 3 Maja
+ Sławomir Zieliński, lat 56 z Włocławka (poprzednio Brześć Kuj. ul. Polna)
+ Marek Pawłowski, lat 70 z ul. Głowackiego
+ Grzegorz Mroziński, lat 45 z ul. Słowackiego
+ Małgorzata Słowińska, lat 49 z ul. Okrzei
+ Danuta Majchrzak, lat 89 z Włocławka (poprzednio Pikutkowo)
+ Maria Szczupakowska, lat 96 z ul. Konarskiego
+ Stanisław Sobieraj, lat 74 z Falborza Kolonii
+ Helena Nogala, lat 94  z ul. Ogrodowej
+ Irena Piasecka, lat 94 z Falborza (Majątek) 
+ Teresa Lewandowska, lat 83 z ul. Polnej
+ Alina Rajczuk, lat 62 z ul. Reymonta 
+ Piotr Suchara, lat 51 z ul. Kolejowej
+ Aniela Nymergut, lat 69 z Pikutkowa (Popowiczki)
+ Krystyna Krasińska, lat 80 z ul. Krakowskiej
+ Ludwik Nowak, lat 82 z ul. Zaułek
+ Dariusz Budziszewski, lat 25 z Guźlina
+ Czesław Zawiszewski, lat 86 ze Starego Brześcia
+ Helena Szczepańska, lat 83 z Miechowic
+ Teofil Ciesielski, lat 80 z ul. Ogrodowej
+ Stefania Augustyniak, lat 90 z ul. Kolejowej
+ Barbara Zielińska, lat 78 z ul. Królewskiej
+ Teresa Adrian, lat 67 z ul. Polnej
+ Sebastian Jesionowski, lat 42 z ul. Krakowskiej
+ Wawrzyniec Czerniak, lat 89 z Alei Łokietka
+ Ryszard Budziszewski,  lat 71 z Guźlina
+ Tolisław Lewandowski, lat 75 z ul. Królewskiej
+ Krystyna Chwiałkowska, lat 81 z ul. Królewskiej
+ Krystyna Lewandowska, lat 87 z ul. Traugutta
+ Piotr Nowak, lat 53 z ul. Nowej
+ Andrzej Tomczak, lat 63 z Pikutkowa
+ Anna Pakulska, lat 45 z ul. Żeromskiego
+ Stanisław Pietrusiak, lat 73 z ul. Krakowskiej
+ Barbara Leszczyńska, lat 80 ze Starego Brześcia
+ Irena Wojciechowska, lat 68 z Włocławka (d. Brześć Kuj. ul. Zielna)
+ Stanisław Wasilewski, lat 84 z ul. Konarskiego
+ Wiesław Płuciennik, lat 65 z  ul. 3 Maja
+ Jerzy Szydłowski, lat 64 z ul. Krakowskiej
+ Marianna Sikorska, lat 87 z ul. Głowackiego
+ Halina Pogodzińska, lat 61 z ul. Reymonta
+ Honorata Jachimiak, lat 88 z ul. Krótkiej
+ Józef Ziółkowski, lat 86 z ul. Królewskiej
+ Władysław Siedlecki, lat 77 z ul. Wojska Polskiego
+ Stefan Czerwiński, lat 90 z ul. Targowej
W 2018 roku odeszli do wieczności:

+ Marta Strzelecka, lat 90 z ul. Traugutta
+ Marek Mykowski, lat 63 z Lublina (dawniej Stary Brześć)
+ Radosław Kotowski, lat 52 z ul. Królewskiej
+ Halina Koprowska, lat 65 z ul. Traugutta
+ Jan Wiśniewski, lat 92 z ul. Polnej
+ Stanisław Sędłak, lat 68 z ul. Radziejowskiej
+ Protazy Osiński, lat 79 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Henryka Szczepaniak, lat 71 z ul. Krakowskiej
+ Walerian Dubiniec, lat 61 z Starego Brześcia
+ Stanisław Niżyński, lat 71 ze Starego Brześcia
+ Stanisław Baranowicz, lat 71 z ul. 3-go Maja
+ Jadwiga Szynkler, lat 61 z ul. Reymonta
+ Jarosław Tomczak, lat 51, Mickiewicza
+ Mathieu Papirer, lat 6 z ul. Głowackiego
+ Janina Jasińska, l 95 z Włocławka
+ Barbara Chojnacka, lat 60 ze Starego Brześcia
+ Anna Budzińska, lat 80 z Falborka
+ Mirosław Ziomkowski, lat 69 z Włocławka (dawniej Brześć ul. Piastowska)
+ Barbara Szewczyk, lat 88 z ul. Krakowskiej
+ Karol Błochowicz, lat 65 z Falborza
+ Helena Osińska, lat 92 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Mariola Zielińska, lat 58 z ul. Żeromskiego
+ Barbara Słowińska, lat 68 z Włocławka (dawnej Pikutkowo);
+ Krystyna Szczepaniak, lat 86 z ul. Traugutta
+ Jan Piasecki, lat 71 z ul. Traugutta
+ Sabina Czekalska, lat 94 z Włocławka
+ Jerzy Kurant, lat 75 z ul. Targowej
+ Jerzy Budzyński, lat 55 z ul. Nowej
+ Andrzej Rajczuk, lat 63 z ul. Reymonta
+ Józefa Trajder, lat 90 z ul. Traugutta
+ Henryk Charęda, lat 72 z Rzadkiej Woli Parcele 
+ Agata Przewozikowska, lat 85 z Kuczyny
+ Leszek Tryniszewski, lat 73 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. ul. 3 Maja)
+ Wanda Stanna, lat 80 z ul. Nowej
+ Stefania Bończyk, lat 81 z ul 3-go Maja (poprzednio Ciboroskiego)
+ Stefania Kmieć, lat 84 z ul. Pułaskiego
+ Tomasz Łanowski, lat 48 z ul. Królewskiej
+ Grzegorz Szczypek, lat 66 z ul. Traugutta
+ Stanisław Krzos, lat 85 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Stanisław Latecki, lat 72 z ul. Królewskiej
+ Aniela Wysocka, lat 84 z ul. Krakowskiej
+ Grzegorz Misterski, lat 62 z Guźlina
+ Regina Błaszczyk, lat 93 z Falborka
+ Wojciech Skruszewicz, lat 36 z Torunia (dawniej Brzesć Kuj.)
+ Magdalena Pijanowska, lat 41 z Sokołowa Parcele
+ Jan Kacprzak, lat 51 z Guźlina
+ Stanisław Gotówka, lat 87 ze Starobrzeskiej Kolonii
+ Kazimiera Lewandowska, lat 76 z Włocławka (dawniej Kuczyna) 
+ Zbigniew Gmurczak, lat 66 z ul. Królewskiej
+ Honorata Bartczak, lat 77 z ul. Piastowskiej
+ Janina Pręgowska, lat 97 z Pl. Łokietka
+ Janina Dynarska, lat 92 z ul. Obwodowej
+ Stefania Kozińska, lat 90 z ul. Orzeszkowej
+ Marianna Wiśniewska, lat 92 z Alei Łokietka
+ Aleksandra Czajkowska, lat 35 z Falborza
+ Władysław Kołtuński, lat 73 z ul. Krakowskiej
+ Seweryna Łączkowska, lat 92 z Rzadkiej Woli
+ Jan Obrzazgiewicz, lat 78 z Guźlina
+ Janusz Wojtkowski, lat 59 z ul. Krakowskiej
+ Helena Kwiatkowska, lat 88 z ul. Kolejowej
+ Barbara Gołębiewska, lat 89 z ul. Targowej
+ Helena Wyrwa, lat 89 z Falborza Majątek 
+ Stanisław Zawiszewski, lat 58 z ul. Traugutta
+ Leokadia Krygier, lat 67 z Jądrowic 
+ Danuta Podlewska, lat 82 z Jądrowic 
+ Stanisław Bińkowski, lat 75 z Włocławka
+ Kazimiera Łopuchin, lat 90 z ul. Kolejowej
+ Genowefa Lewandowska, lat 91 z ul. Krakowskiej
+ Helena Ptaszyńskia, lat 87 z ul. Traugutta 
+ Janusz Pisarski, lat 55 z ul. Okrzei
+ Anna Rzepka, lat 58 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. ul. Niecała)
+ Anna Słowińska, lat 78 z ul. Zielnej
+ Cecylia Raszka, lat 92 z Kuczyny 
+ Henryk Kuźmiński, lat 87 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Lech Drożdżewski, lat 71 z ul. Kilińskiego 
+ Jan Kotas, lat 69 z Guźlina
+ Leon Wróblewski, lat 89 z ul. Krakowskiej
+ Jan Andrzejczak, lat 83 z ul. Konarskiego 
+ Jakub Michalak, lat 36 z Legionowa (dawniej Brześć Kuj.) 
+ Leszek Szabela, lat 65 z Guźlina
+ Jan Mikołajczyk, lat 66 z ul. Królewskiej
+ Mirosława Kwiatkowska, lat 93 z ul. Traugutta 
+ Wanda Rzadkowolska, lat 83 z Guźlina 
+ Lech Urbański, lat 71 z Wrocławia (d. Brześć Kuj. ul. Kolejowa)
+ Janusz Antoszewski, lat 66 ze Starego Brześcia
+ Jerzy Piasecki, lat 75 z Woli Skarbkowej (dawniej Brześć Kuj.)
+ Andrzej Kuliński, lat 61 z Pikutkowa
+ Barbara Kilinowska, lat 81 z ul. Krzyżowej
+ Genowefa Kubczak, lat 89 z ul. Kościuszki

 

 
W 2017 roku odeszli do wieczności:

+ Barbara Jaroszewska, lat 89 z ul. Traugutta
+ Józef Pączkowski, lat 87 z ul. Krakowskiej
+ Adela Sydlewska, lat 101 z Bydgoszczy (dawniej z ul. Głowackiego)
+ Jadwiga Latecka, lat 66 z ul. Targowej
+ Stanisława Kowalewska, lat 90 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Joanna Wasielewska, lat 69 z Falborza
+ Janusz Ulanowski, lat 49 z ul. Nowej
+ Aldona Drzewiecka, lat 89 z ul. Widok
+ Bożena Wójcicka, lat 78 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Janusz Urbaczewski, lat 69 z ul. Głowackiego
+ Antonina Becińska, lat 86 z Sokołowa Parceli
+ Lidia Galińska, lat 62 z ul. Mickiewicza
+ Zdzisław Jankiewicz, lat 67 z Włocławka
+ Stanisław Biesiadziński, lat 64 z Kol. Falborz
+ Anna Jabłońska, lat 87 z ul. Głowackiego
+ Monika Wąsiniak, lat 34 z ul. Głowackiego
+ Aleksandra Balcerzak, lat 22 z ul. Traugutta
+ Tadeusz Rępalski, lat 78 z Guźlina
+ Salomea Obrzażgiewicz, lat 93 z Guźlina
+ Wanda Bartczak, lat 82 z ul. Traugutta
+ Anna Zielińska, lat 96 z ul. Narutowicza
+ Paweł Olek, lat 60 z Gdyni (poprzednio Falborz)
+ Stefan Probucki, lat 97 z Warszawy (dawniej Brześć Kuj)
+ Franciszek Chrustowski, lat 83 z Włocławka (dawniej Falborek)
+ Janina Bartoszewicz, lat 78 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Andrzej Ryszewski, lat 57 z ul. Krakowskiej
+ Kazimiera Małkiewicz, lat 88 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. ul. Kilińskiego)
+ Grażyna Kozłowska, lat 60 ze Starego Brześcia
+ Zbigniew Płuciennik, lat 65 z ul. 19 stycznia
+ Danuta Kwiatkowska, lat 69 z Włocławka, (poprzednio Brześć Kuj. ul. Konarskiego)
+ Wiesław Kruszczyński, lat 61 z ul. Kujawskiej
+ Jadwiga Korpalska, lat 82. ul. 11 listopada
+ Irena Grabowska, lat 100 z Koła (dawniej Brześć Kuj. ul. Krakowska)
+ Marianna Graczyk, lat 95 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj)
+ Zuzanna Bolek, lat 84 z ul. Krakowskiej
+ Jacek Kmieć, lat 48 z ul. Traugutta
+ Barbara Gąsiorowska, lat 65 z ul. Reymonta
+ Krystyna Kruszyńska, lat 79 z ul. Rybaki
+ Genowefa Ziętara, lat 93 z Nowej Kąkowej Woli
+ Marian Skibiński, lat 89 z Kolonii Falborz
+ Mariusz Kowalski, lat 28 z ul. Sawickiej
+ Kazimierz Iżycki, lat 75 z ul. Krakowskiej
+ Zbigniew Śmiałek, lat 61 z ul. Kolejowej 34
+ Ewa Weznerowicz, lat53 z Wieńca Zdroju
+ Edwina Rembas, lat85 z ul. Słowackiego
+ Krystyna Szydłowska, lat 93 z ul. 19 stycznia
+ Anna Biernacka, lat 76 z ul. Sawickiej
+ Wanda Jabłońska, lat 78 z ul. Sawickiej
+ Zenon Tomalak, lat 82 z Kuczyny
+ Piotr Czerwiński, lat 58 z Dąbrowy Górniczej (dawniej Brześć Kuj. ul. R. Traugutta)
+ Bogusław Kuczmański, lat 85 z ul. Końcowej
+ Eugeniusz Kozicki, lat 78 z ul. Wojska Polskiego
+ Zuzanna Woźniak, lat 80 z ul. Krakowskiej
+ Aleksy Pijanowski, lat 85 z Sokołowa Parcele
+ Roman Pawłowski, lat 79 z ul. Traugutta
+ Wanda Lewandowska, lat 60 z ul. Traugutta
+ Waldemar Jabłoński, lat 62, zam. Stary Brześć
+ Zdzisław Urbański, lat 89 z ul. Głowackiego
+ Jan Afeltowicz, lat 70 z ul. Kolejowej
+ Daromiła Drożdżewska-Pączkowska, lat 74 z ul. Krakowskiej
+ Zenon Woźniak, lat 84 z Karnkowskich Rumunek (dawniej Miechowice)
+ Kazimiera Stefańska, lat 81 z ul. Traugutta
+ Stanisław Jasiński lat 88 z ul. Targowej
+ Cecylia Wasilewska, lat 87 ul. Konarskiego
+ Izabella Gajewska, lat 82 z ul. Krakowskiej
+ Henryk Gliński, lat 67 z ul. Królewskiej
+ Anna Kobielska, lat 65 z ul. Narutowicza
+ Violetta Wieczorkowska, lat 43 z ul. Krakowskiej
+ Marianna Szarecka, lat 82 z Pikutkowa
+ Alina Gąsiorowska, lat 80 z Włocławka (dawnej Brześć Kuj.)
+ Andrzej Drzewiecki, lat 67 z ul. Traugutta
+ Jerzy Bartoszewicz, lat 83 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Bogdan Binczarski, lat 83 z ul. Traugutta
+ Wanda Izydorkiewicz, lat 77 z ul. Krakowskiej
+ Krystyna Kozińska, lat 84 z ul. Kopernika
+ Kazimiera Orzechowska, lat 77 z ul. Piaskowej
+ Henryk Szymański, lat 65 z ul. Kujawskiej
+ Teresa Drzewiecka, lat z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Dariusz Rogiewicz, lat 56 z Sokołowa Parcele 14
+ Mieczysław Chmielewski, lat 62
+ Tadeusz Nowak, lat 69 z Guźlina
+ Waldemar Witwicki, lat 60 z ul. Okrzei
+ Patryk Kosztowny, lat 23 z ul. Traugutta
+ Alina Zapiec, lat 78 z ul. Rzadkiej Woli
+ Katarzyna Chojnacka, lat 68 z ul. Nowej
+ Alina Filipiak, lat 86 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Halina Jagodzińska, lat 80 z ul. 3 Maja
+ Stanisława Pakulska, lat 88 z ul. Ciborowskiego
+ Eugenia Wyborska, lat 87 z ul. Głuchej
+ Marianna Gorzycka, lat 88 z ul. 3 Maja
+ Longina Dorsz, lat 88 ze Starobrzeskiej kol.
+ Danuta Walczak, lat 87 z ul. Traugutta
+ Józef Wróblewski, lat 68 z ul. Królewskiej
+ Anna Zalewska, lat 69 z ul. Okrzei
+ Stanisław Kaczmarek, lat 67 z Guźlina
+ Marianna Rembowska, lat 86 z ul. Traugutta
+ Janusz Stanisławski, lat 65 z Rzadkiej Woli
+ Helena Legumina, lat 84 z Rzadkiej Woli
+ Leopold Kozłowski, lat 68 ze Starego Brześcia
+ Stanisława Szydłowska, lat 83 z ul. Kilińskiego
+ Regina Urbańska, lat 67 z ul. Kolejowej
+ Kunegunda Gorzycka, lat 85 z Starego Brześcia
+ Elżbieta Suska, lat 64 ze Starego Brześcia
+ Elżbieta Szymczak, lat 60 z Jądrowic
+ Janina Winczewskia, lat 83 z Kąkowej Woli 
+ Waldemar Osiński, lat 62 z Nowej Wsi (dawniej Brześć Kuj. ul. Krakowska)
+ Suszek Anita, lat 47 z ul. Traugutta
+ Rygiewicz Anna, lat 85 z ul. Mickiewicza
+ Ciemny Jan, lat 78 z Rzadkiej WoliW 2016 roku odeszli do wieczności:

+ Stanisława Pańka, lat 103 z ul. Kilińskiego
+ Kazimierz Pniewski, lat 74 z Guźlina
+ Zbigniew Paczewski, lat 64 z ul. Kilińskiego
+ Jan Szydłowski, lat 61 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Włodzimierz Budziszewski, lat 81 z Guźlina
+ Elżbieta Modrzejewska, lat 55 z Rzadkiej Woli Parceli
+ Jolanta Basaj, lat 39 z Falborza Majątku
+ Ryszard Zalewski, lat 70 z ul. Traugutta
+ Zofia Kozińska, lat 86 z Sokołowa Parceli
+ Kazimiera Matusiak, lat 74 z ul. Kopernika 12
+ Grzegorz Dominikowski, lat 68, z ul. Targowej 5
+ Henryka Trzoniec, lat 77 z Falborza Kolonii
+ Krzysztof Urbański, lat 51 z ul. Kopernika
+ Krystian Kwaśny, lat 27 z ul. Traugutta
+ Marta Jędrzejczak, lat 86 z ul. Sawickiej
+ Helena Świerska, lat 65, z Pikutkowa
+ Gabriela Przewozik, lat 92 z ul. Sawickiej
+ Irena Polichnowskia, lat 88 z ul. Kilińskiego
+ Bolesław Muraczewski, lat 82 z ul. I-Armii WP
+ Aurelia Jandzio, lat 80 z Włocławka;
+ Zofia Polak, lat 70 z ul. Konarskiego
+ Helena Słabęcka, lat 83 z I-Armii WP
+ Zofia Święcicka, lat 84 z ul. Kościuszki
+ Czesław Nawrocki, lat 66 z ul. Sawickiej
+ Jan Kaczalski, lat 85 z Guźlina
+ Marianna Maćkowiak, lat 89 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Jan Sudomir, lat 70 z Włocławka
+ Ryszard Podufalski, lat 68 z Włocławka
+ Andrzej Sobieraj, lat 82 z Falborza
+ Barbara Kokowicz, lat 66 z ul. Sawickiej
+ Józef Podlewski, lat 69 z Guźlina
+ Stefan Kuciński, lat 90 z Rzadkiej Woli
+ Dariusz Chrzanowski, lat 44  z Jądrowic
+ Zofia Szachogłuchowicz, lat 95 z Guźlin
+ Waldemar Lipiński, lat 58 z ul. Kilińskiego
+ Stanisław Smoliński, lat 72 z ul. Traugutta
+ Ryszard Osiński, lat 64 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Wiesław Żurański, lat 67 z Włocławka (dawniej z par. Brześć Kuj.)
+ Lucyna Pietrzak, lat 83 z ul. I-Armii WP
+ Ewa Laskowska, lat 54 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Kazimiera Kostecka, lat 90 z Guźlina 97a (Rumaki)
+ Irena Koncikowska,  lat 97 z ul. Radziejowskiej
+ Wiesław Przewozikowski, lat 69 ze Starobrzeskiej Kol. (Nowy Młyn)
+ Edward Pusz, lat 83 z ul. Sawickiej
+ Jadwiga Wenerska, lat 80 z ul. Rybaki (ostatnio ul. Krakowska)
+ Jan Baranowicz, lat 70 z Pl. Wł. Łokietka
+ Leszek Płucienniczak, lat 61 z ul. Targowej
+ Henryk Kosuda, lat 76 z ul. Kilińskiego
+ Krzysztof Kruszyński, lat 59 z ul. Rybaki
+ Paweł Borkowski, lat 42 z ul. Orzeszkowej
+ Jacek Piotrowski, lat 63 z ul. Krakowskiej
+ Ewa Zaparuszewska, lat 63 z Guźlina
+ Cezary Ciupalski, lat 79 z ul. Krakowskiej (Rumaki)
+ Janina Chmielewska, lat 85 z Falborza Kolonii
+ Aleksandra Sobka, lat 85 z ul. Ciborowskiego
+ Stanisława Kobus, lat 72 z ul. Traugutta
+ Krzysztof Budzyński, lat 60 z ul. Polnej
+ Ewa Nowakowska, lat 61 z ul. Radziejowskiej
+ Józefa Gawrońskia, lat 88 z Jądrowic
+ Bolesław Jarzębiński, lat 52 z ul. Sawickiej
+ Józef Skonieczny, lat 64 z ul. Traugutta
+ Cyryla Jabłońska, lat 87 z Włocławka (poprzednio Brześć Kuj. ul. Traugutta)
+ Teresa Polińska, lat 82 z ul. Nowej
+ Andrzej Góralski, lat 45 z ul. Narutowicza
+ Irena Szymczak, lat 88 z ul. Krakowskiej
+ Mirosław Zajączkowski, lat 56 z ul. Sawickiej
+ Kazimierz Zawidzki, lat 67 z ul. Kujawskiej
+ Grzegorz Macek, lat 58 z Włocławka (poprzednio Brześć Kuj.)
+ Władysława Rojewska, lat 80 z Rzadkiej Woli
+ Marianna Ptaszyńska, lat 91 z Falborka
+ Krzysztof Kobielski, lat 40 z ul. Narutowicza
+ Lech Ciesielski, lat 62 z ul. Kilińskiego
+ Mieczysław Karol Wałęsa, lat 69 z Kuczyny
+ Mieczysław Kołtun, lat 83 z ul. Okrzei
+ Danuta Grecka, lat 88 z ul. Kolejowej
+ Edward Golasiński, lat 92 z Rzadkiej Wolii
+ Lucyna Makowska, lat 81 z Wieniec Zdrój (poprzednio Guźlin)
+ Czesław Dankowski, lat 72 z ul. Reymonta
+ Henryk Ćwikliński, lat 88 z ul. Krakowskiej
+ Stanisław Kodroń, lat 90 z ul. Narutowicza
+ Marcin Grzelak, lat 76 z ul. Żeromskiego
+ Kazimierz Berling, lat 88 z Ciechocinka
+ Janusz Gierszewski, lat 57 z ul. Krakowskiej
+ Elżbieta Szwankowska, lat 69 z ul. Kolejowej
+ Irena Rembowska, lat 78 z ul. Kolejowej
+ Andrzej Walczak, lat 51 z Włocławka
+ Adam Kurant, lat 67 z ul. Piaskowej
+ Waldemar Cepeusz, lat 84 z ul. Krakowskiej
+ Wincenty Karczewski, lat 69 ze Starego Brześcia
+ Witosław Kazimierz Kotas, lat 73 z ul. Ciborowskiego
+ Julian Szczepański, lat 77 z Jądrowic
+ Mirosław Nowakowski, lat 72 z ul. Krakowskiej
+ Janina Prawda, lat 93 z Pikutkowa
+ Marek Kotliński, lat 46 z Falborza
+ Józef Strzelecki, lat 85 z Falborza Kol.
+ Jan Woźniak, lat 85 z ul. ReymontaW 2015 roku odeszli do wieczności:

+ Genowefa Wujkiewicz, lat 90 z Kol. Falborz
+ Halina Cetner, lat 80 z Nowej Wsi (dawnej naszej parafianki)
+ Piotr Korpalski, lat 55 z ul. Traugutta
+ Henryk Kraszewski, lat 77 z ul. Targowej
+ Czesław Chojnacki, lat 83 z Jądrowic
+ Edwina Zajączkowska, lat 90 z ul. Traugutta
+ Marek Szymański, lat 53 ze Starego Brześcia
+ Zofia Górecka, lat 91 z Radziejowa, d. ul. Ciborowskiego
+ Kazimierz Zaparuszewski, lat 97 z Guźlina
+ Stanisław Rogacki, lat 53 z pl. Łokietka
+ Halina Niewiadomska, lat 75 z Włocławka (dawniej zam. Guźlin Karpaty)
+ Krystyna Kosińska, lat 87 z ul. Reymonta
+ Stanisław Olejnik, lat 86 z Guźlina
+ Wiesław Smoliński lat 58 z ul. Konarskiego
+ Władysław Pietrzak, lat 57 z Sokołowa Parceli
+ Artur Pawłowski, lat 43 z Al. Łokietka
+ Maria Nejman, lat 66 z ul. Kolejowej
+ Jadwiga Andrzejczak, lat 90 z ul. Konarskiego
+ Ryszard Graczkowski, lat 76 z ul. Reymonta
+ Anna Przewozikowska, lat 91 ze Starobrzeskiej Kol. (Nowy Młyn)
+ Józef Bęben, lat 91 z ul. Sawickiej
+ Lech Molenda, lat 67 z ul. Sawickiej
+ Stanisław Kotliński, lat 73 z Falborz
+ Cecylia Ekier, lat 87 z ul. Głowackiego (ostatnio Jądrowice)
+ Bronisława Kurant, lat 91 z ul. Piaskowej
+ Janina Suchecka, lat 96 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. z ul. Kolejowej)
+ Honorata Adamska, lat 88 z Falborza
+ Antoni Krajewski, lat 85 z ul. Krakowskiej
+ Irena Woźniak, lat 85 z ul. Kilińskiego
+ Waldemar Jóźwiak, lat 55 z ul. Głowackiego
+ Janina Kozłowska, lat 91 z Guźlina (Rumaki)
+ Wiesław Kilinowski, lat 79 z ul. Krzyżowej
+ Jerzy Uliński, lat 73 z ul. Sawickiej 
+ Jadwiga Stanisławska, lat 49 z Rzadkiej Woli
+ Marianna Kwiatkowska, lat 96 z ul. Głowackiego
+ Regina Kamińska, lat 78 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. ul. Traugutta)
+ Jerzy Latowski, lat 79 z ul. Kolejowej
+ Kazimierz Szczepaniak, lat 73 z ul. Krakowskiej
+ Kazimiera Manista, lat 73 z ul. Traugutta
+ Marian Furmankiewicz, lat 62 z ul. 11 Listopada
+ Jadwiga Fall, lat 69 z ul. I-Armii WP
+ Zenon Bet, lat 82 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Anida Agacińska, lat 47 z Włocławka
+ Zofia Pawłowskia, lat 88 z Redcza Wielkiego
+ Anna Winter, lat 78 z ul. Traugutta
+ Jan Paluszkiewicz, lat 77 z Włocławka
+ Kazimierz Ciupalski, lat 72 z Sokołowa Parceli
+ Jadwiga Sałacińska, lat 82 z ul. Konarskiego
+ Józef Latecki, lat 66 z ul. Targowej
+ Saloma Woźniak, lat 88 z ul. Kopernika
+ Mirosław Skonieczny, lat 65 z ul. Dubois
+ Roman Zawitowski, lat 82 z ul. Traugutta
+ Irena Szczepańska, lat 99 z Miechowic
+ Władysław Kluziński, lat 76 z Falborza
+ Andrzej Sobczak, lat 64 z ul. Kujawskiej
+ Ryszard Kamiński, lat 58 z ul. Mickiewicza
+ Zygmunt Kamiński, lat 86 z Rzadkiej Woli
+ Józef Grzelak, lat 76 z ul. H. Sawickiej
+ Julianna Dobrowolska, lat 90 z ul Narutowicza
+ Zdzisław Kowalewicz, lat 73 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Genowefa Wojciechowska, lat 90 z Sokołowa Parceli
+ Danuta Lewandowska z d. Tomkiewicz, lat 88 z Rawy Mazow.
+ Tadeusz Kamiński, lat 87 z ul. Traugutta
+ Henryk Jabłoński, lat 93 z ul. Głowackiego
+ Zdzisław Gożycki, lat 60 z Pikutkowa
+ Zygmunt Szmajdziak, lat 75 z ul. Reymonta
+ Lech Marciński, lat 69 z Włocławka
+ Czesław Mieczysław Staniszewski, lat 80 z ul. Mickiewicza
+ Zofia Kulińska, lat 92 z Pikutkowa
+ Marek Dobrowolski, lat 55 z Włocławka (dawniej Falborz)
+ Józefa Krasińska, lat 95 z ul. Kolejowej 2 (ostatnio ul. Nowej 19)
+ Jan Królak, lat 90 z ul. Krakowskiej
+ Janina Zielińska, lat 82 z Jądrowic
+ Barbara Kwiatkowska, lat 81 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj ul. Krakowska)
+ Ksaweryna Szopska, lat 85 z ul. 19 stycznia
+ Radosław Górecki, lat 28 z ul. Mickiewicza
+ Adela Kruszczyńska, lat 83 z ul. Traugutta
+ Krzysztof Baranowski, lat 35 z Włocławka
+ Genowefa Pietrzak, lat 87 z ul. Kolejowej

 

 

 

W 2014 roku odeszli do wieczności:

+ Marianna Roszak, lat 84, z ul. Targowej 7A
+ Stanisław Szynkler, lat 70 z ul. Polnej
+ Maria Krystyna Ptaszyńskia-Leppert, lat 91 z Bydgoszczy, (dawniej Brześć Kuj. - Cukrownia);
+ Natalia Chmielewska, lat 90 z ul. Krakowskiej
+ Genowefa Pańka, lat 95 z Rzadkiej Woli
+ Zofia Wrona, lat 92 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. - Rumaki)
+ Alojzy Kobus, lat 85 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. - Reymonta)
+ Danuta Żelazek, lat 77 z ul. Mickiewicza
+ Alina Mucharska, lat 73 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. - farna)
+ Helena Puchalska, lat 88 z Falborza Kolonii
+ Wiesława Szymańska, lat 66 z ul. Hanki Sawickiej
+ Józef Radaczewski, lat 59 z ul. Krzyżowej
+ Mieczysław Skonieczny, lat 75 z ul. Konarskiego
+ Wanda Pawłowska, lat 90 z ul. 19 stycznia
+ Helena Młynarkiewicz, lat 84 z ul. Pustej
+ Władysława Kułakowska, lat 98 z ul. Krakowskiej
+ Leszek Kobus, lat 78 z ul. Traugutta
+ Władysława Szymczak, lat 83 z Jądrowic
+ Marek Michalski, lat 60 z Guźlina
+ Marianna Tejman, lat 94 z Jądrowic
+ Zofia Zawitowska, lat 80 z ul. Traugutta
+ Eugeniusz Lewandowski, lat 76 z ul. Sawickiej
+ Zdzisław Osiński, lat 60 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Włodzimierz Jankowski, lat 52 z Pikutkowa
+ Zdzisław Nowicki, lat 76 z ul. I-Armii WP
+ Kazimierz Kułaczkowski, lat 80 z Guźlina
+ Wanda Czopińska, lat 73 z ul. Mickiewicza
+ Mariola Żelazek, lat 49 z Guźlina (Karpaty)
+ Honorata Żydczak, lat 81 z Falborza Kol.
+ Kamila Tomczak, lat 84 z ul. Traugutta
+ Andrzej Sobucki, lat 50 z ul. I-Armi WP
+ Krystyna Kulińska, lat 65 z Falborza
+ Józef Ziółkowski, lat 54 z ul. Traugutta
+ Wiesław Matuszewski, lat 63 z ul. Obwodowej
+ Mieczysław Podlewski, lat 85 z Guźlina
+ Jadwiga Słowińska, lat 78 ze Starego Brześcia
+ Marianna Kieszkowska, lat 89 z ul. Targowej
+ Jan Szarecki, lat 67 ze Starego Brześcia
+ Sławomir Wujkiewicz, lat 59 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Elżbieta Zielińska, lat 68 z ul. Okrzei
+ Zdzisław Łukasik, lat 74 z ul. Mickiewicza
+ Nikodem Lesław Gawrysiak, lat 79 z Guźlina
+ Józef Grzelak, lat 77 z Jądrowic
+ Jan Siedlecki, lat 76 z ul. Konarskiego
+ Stanisław Krawczyk, lat 63 z ul. Kopernika
+ Krystyna Markiewicz, lat 81 z ul. Pułaskiego
+ Leonarda Stefańska, lat 99 z ul. Konarskiego
+ Tomasz Stocki, lat 37 z ul. Sawickiej
+ Elwira Czerwińska, lat 63 z ul. Głuchej
+ Edward Piątkowski, lat 47 z Warszawy (rodzina pochodzi z Rzadkiej Woli)
+ Irena Kucińska, lat 86 z Rzadkiej Woli
+ Aurelia Kobus, lat 98 z ul. Krakowskiej
+ Genowefa Brzeczkowska, lat 94 ze Starobrzeskiej Kolonii
+ Mieczysław Osiński, lat 83 z ul. Konarskiego
+ Piotr Dorsz, lat 55 z Guźlina
+ Darosław Kluziński, lat 51 z Falborza
+ Helena Pisarska, lat 81 z Guźlina
+ Zbigniew Wypijewski, lat 73 z ul. Sawickiej
+ Waleria Ciupalska z Guźlina, zmarła w 102 roku życia
+ Marianna Masztalerskia, lat 89, z ul. Polnej
+ Krystyna Oździńska-Wojtkowiak z d. Osińskiej, lat 59 z Włocławka
+ Ryszard Banasiak, lat 61 z Guźlina
+ Tadeusz Rybarczyk, lat 80 z Włocławka
+ Bogumił Nowak, lat 85 z Pikutkowa Ryszard
+ Marianna Kaczmarek, lat 86 z ul. Pustej
+ Ryszard Machtyl, lat 79 z Falborza
+ Renata Przybysz, lat 48 z  Jądrowic
+ Marianna Piasecka, lat 88 z Kuczyny
+ Szczepan Kuligowski, lat 78 z Falborza
+ Eleonora Waloszek Staniszewska, lat 81 z ul. Mickiewicza
+ Danuta Syroczyńska, lat 87 z ul. Mickiewicza
+ Janina Gąsiorowska, lat 54 z ul. Narutowicza
+ Stanisław Laskowski, lat 58 z ul. Traugutta
+ Tomasz Ładziński, lat 41,
+ Aleksandra Czerwińska, lat 89 z Miechowic
+ Waldemar Tomczak, lat 67 z ul. Kolejowej
+ Marianna Misterska, lat 82 z Guźlina, (ostatnio ul. Dubois)
+ Zygmunt Szmajda, lat 81 z Włocławka, (d. ul. Końcowa)
+ Józef Drzewiecki, lat 83 z ul. Widok
+ Bolesław Jarzębiński, lat 72 z ul. Sawickiej
+ Krzysztof Kmieć, lat 48 z ul. Pułaskiego
+ Stefan Stasiak, lat 78 z ul. Traugutta 30
+ Genowefa Nowak, lat 88, d. zam. ul. Reymonta
+ Anna Ziomkowska, lat 53 z ul. Traugutta
+ Marian Poniedzielski, lat 78 z Miechowic
+ Stanisława Urbańska, lat 77 z ul. Kraszewskiego
+ Ireneusz Rudalski, lat 80 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Teresa Kamińska, lat 58 z ul. Mickiewicza
+ Ireneusz Rosiński, lat 43 z ul. Archeologów
+ Zofia Żukowska zd. Nowak, lat 84 z BydgoszczyW 2013 roku odeszli do wieczności:

+ Ryszarda Ozdowska, lat 81 z Sokołowa Parceli
+ Stanisław Dankowski, lat 72 z ul. Reymonta
+ Kazimierz Bartczak, lat 77 z ul. Traugutta
+ Izabella Suchomska, lat 67 z ul. Sawickiej
+ Tadeusz Budzyński, lat 80 z ul. Nowej
+ Leszek Gałecki, lat 72 z ul. Polnej
+ Stefan Chełminiak, lat 75 z ul. Pułaskiego
+ Wacław Ziółkowski, lat 83 z Rzadkiej Woli Parceli
+ Henryk Paruzel, lat 82 z Lubrańca (dawniej Brześć Kuj.)
+ Ewa Kutmaj, lat 55 z Włocławka
+ Stanisław Roch Talarek, lat 81 z ul. Krakowskiej
+ Halina Łącka, lat 57 z Kuczyny
+ Krystyna Płucienniczak, lat 81 z Guźlina
+ Zofia Pietrzak, lat 75 z Włocławka
+ Jan Czyżewski, lat 95 z Pikutkowa
+ Stefan Pałczyński, lat 67 z Guźlina
+ Leszek Jarecki, lat 64 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Sabina Gadalińska, lat 76 z Włocławka
+ Ireneusz Tomaszewski, lat 65 - Chotel (dawniej Falborz)
+ Ewa Żurańska, lat 58 z Włocławka
+ Władysława Kurant, lat 66 z ul. Kilińskiego
+ Stanisława Kręplewska, lat 91 z ul. Polnej
+ Jerzy Golasiński, lat 65 z ul. Reymonta
+ Halina Chojnacka, lat 56 z ul. Traugutta
+ Roman Wódecki, lat 74 z Falborza
+ Helena Walens, lat 84 z ul. Targowej
+ Marek Urbański, lat 53 z ul. Reymonta
+ Janina Chlebicka, lat 90 z ul. Traugutta
+ Czesław Zieliński, lat 87 z Bydgoszczy (dawniej Rzadka Wola)
+ Otto Stanisław Winter, lat 81 z ul. Traugutta
+ Bożena Jankowska, lat 61 z Rzadkiej Woli Parceli
+ Zdzisław Żelazek, lat 74 z ul. Polnej
+ Mariola Kruszyńska, lat 50 z ul. Traugutta
+ Stefan Lewandowski, lat 93 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Jacek Henke, lat 30 z ul. Sawickiej
+ Stanisława Urbańska, lat 94 z ul. Narutowicza
+ Zygmunt Próchnicki, lat 65 z ul. Narutowicza
+ Barbara Iżycka, lat 67 z ul. Kilińskiego
+ Anna Gruszecka, lat 81 z Włocławka
+ Anna Grzelak, lat 92 z ul. Killińskiego
+ Stanisław Spychała, lat 84 z ul. Kilińskiego 54;
+ Jolanta Jarecka, lat 61 ze Starego Brześcia
+ Apolonia Kafka, lat 85 z ul. Sawickiej
+ Helena Afeltowicz, lat 88 z ul. Sawickiej
+ Józefa Pudrzyńska, lat 67 z ul. Piaskowej
+ Krystyna Smolińska, lat 86 z ul. Okrzei
+ Bożena Joachimiak, lat 63 z ul. Sawickiej
+ Genowefa Bęben, lat 88 z ul. Sawickiej
+ Marian Wachowski, lat 65 z ul. Kolejowej
+ Teodor Nowicki, lat 81 z Rzadkiej Woli
+ Marek Pademski, lat 54 z ul. Świerczewskiego
+ Danuta Urbańska, lat 87 z ul. Krakowskiej
+ Maria Szmajda, lat 83 z ul. Sawickiej
+ Zygmunt Drzewucki, lat 87 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Bogdan Nowakowski, lat 55 z ul. Mickiewicza
+ Teresa Niewiadomska, lat 75 z Włocławka
+ Walentyna Stanna, lat 94 z ul. Obwodowej
+ Stefania Najlepsza, lat 68 z ul. Kolejowej
+ Stanisław Humański, lat 80 z Rzadkiej Woli
+ Józef Wojciechowski, lat 76 z Nowej Kąkowej Woli
+ Ireneusz Pałczyński, lat 43 z ul. Reymonta
+ Wacław Andrzejewski, lat 70 z ul. Okrzei
+ Jadwiga Siedlecka, lat 66 z ul. Końcowej
+ Genowefa Gawrońska, lat 87 z Jądrowic
+ Ewa-Maria Przewozik, lat 67 z ul. Sawickiej (poprzednio Rumaki)
+ Wandę Pańka, lat 80 z ul. Kolejowej
+ Henryka Bajerska, lat 81 z ul. 19 stycznia
+ Jan Żelazek, lat 77 z Rzadkiej Woli
+ Józef Chełminiak, lat 87 z ul. Pułaskiego
+ Regina Glonek, lat 87, z Pl. Łokietka
+ Alicja Gawłowska, lat 77 z Falborka
+ Bogumił Andrzejewski, lat 71 z ul. Orzeszkowej
+ Wanda Szczepańska, lat 78 z ul. Krakowskiej
+ Anna Kowalewska, lat 84 z ul. Targowej
+ Ireneusz Góralski, lat 57 z ul. Killińskiego
+ Helena Andrzejczak, lat 86 z ul. Konarskiego
+ Bogumiła Kierzek, lat 63 z pl. Łokietka
+ Marianna Podzińska, lat 94 z ul. Polnej
+ Krystyna Kmieć (zd. Lewandowska), lat 79 z Włocławka (dawn. Rzadka Wola)
+ Józef Jędrzejczak, lat 65 z ul. I-Armii WP
+ Irena Iwanow (zd. Cichoracka), lat 55 z Włocławka
+ Józefa Krawczyk, lat 84 z ul. Końcowej
+ Marek Maćczak, lat 45 ze Starego Brześcia
+ Zdzisław Chrzanowski, lat 66 z Jądrowic
+ Wanda Kraszewska, lat 76 z ul. Targowej
+ Honorata Pawłowska, lat 78 z ul. Polnej
+ Stanisława Kotas, lat 91 z Guźlina
+ Roman Banasiak, lat 55 z Kąkowej Woli
+ Jadwiga Gmurczak, lat 61 z ul. Hanki Sawickiej


W 2012 roku odeszli do wieczności:

+ Konrad Woźniak, lat 53 z ul. Sawickiej
+ Zbigniew Zieliński, lat 58 z ul. Żeromskiego
+ Kunegunda Sobczak, 100 lat z Guźlina
+ Krystyna Trajder, lat 74 z ul. Traugutta
+ Irena Wiśniewska, lat 81 z ul. Sawickiej
+ Stanisław Krupczyński, lat 77 z ul. Mickiewicza
+ Edward Duczkowski, lat 63 z ul. Sawickiej
+ Irena Kitrys, lat 75 z Bydgoszczy
+ Ks. prał. Leszek Lewandowski rodak naszej parafii, lat 76
+ Józef Krysiński, lat 97, z ul. Krzyżowej (ostatnio ul. Sawickiej)
+ Józef Majewski, lat 86 z Falborza Parceli
+ Waldemar Wyborski, lat 53 z ul. Głuchej
+ Mariusz Buziewski, lat 45 z ul. Piaskowej
+ Melania Pakulska, lat 72 z ul. Krakowskiej
+ Dariusz Boniec, lat 31, z ul. Krakowskiej
+ Sabina Obrzezgiewicz, lat 98 z Guźlina
+ Danuta Szczepańska, lat 83 z ul. Targowej
+ Jadwiga Ossowska, lat 96 z ul. Reymonta
+ Henryk Ładziński, lat 81 z ul. Ogrodowej
+ Ryszard Szarecki, lat 80 z Guźlina
+ Eugeniusz Wysocki, lat 85 z Al. Łokietka
+ Józef Urbański, lat 90 z Pikutkowa - Popowiczek
+ Genowefa Osińskia, lat 89 z Rzadkiej Woli
+ Apolonia Budzyńska, lat 84 z Guźlina
+ Bogumiła Daroszewska, lat 69 z Włocławka
+ Bogusław Zawadzki, lat 83 z Włocławka
+ Cezary Antoniuk, lat 75 z Włocławka
+ Alicja Błaszczyk, lat 82 z ul. Kolejowej
+ Jolanta Szafrańska, lat 54 z ul. Sawickiej
+ Zofia Szulczewska, lat 75 z Falborza
+ Mieczysław Szczupakowski, lat 73 z Jądrowic
+ Violetta Rogala, lat 36 z ul. Reymonta
+ Bolesława Rapp, lat 92 z Jądrowic
+ Julia Stegenda, żyła 1 dzień
+ Edward Leszczyński, lat 49 z ul. Piaskowej
+ Stanisława Stanisławska, lat 86 z Rzadkiej Woli
+ Halina Szumińska, lat 82 z ul. Narutowicza
+ Stanisław Wiśniewski, lat 55 z Al. Łokietka
+ Genowefa Balcerak, lat 82 z Guźlina
+ Bogusław Błochowicz, lat 83 z ul. Konarskiego
+ Mariusz Wojciechowski, lat 36, z Osięcin
+ Włodzimierz Stańczak, lat 68 z ul. Końcowej
+ Jadwiga Michalak, lat 81 z ul. Sawickiej
+ Janina Stefańska, 100 lat z ul. Traugutta
+ Stanisław Polakowski, lat 83 z ul. Konarskiego
+ Jan Banasiak, lat 63 z Falborza
+ Tadeusz Strzelecki, lat 77 z ul. Traugutta
+ Wacław Fal, lat 57 z ul. Traugutta
+ Józef Kubajka, lat 85 z ul. Krakowskiej
+ Anna Przewozikowska, lat 88 z ul. Zaułek
+ Natalia Talarek, lat 79 z ul. Krakowskiej
+ Mirosław Wrzeszczyński, lat 54 z Kuczyny
+ Czesław Polak, lat 77 z Miechowic Parceli
+ Maria Kotlewska, lat 66 z ul. Traugutta
+ Leokadia Afeltowicz, lat 87 z Al. Łokietka
+ Barbara Wojtczak, lat 62 z Włocławka
+ Grażyna Banasiak, lat 58 z ul. Pustej
+ Dariusz Śmiałek, lat 33 z ul. Kolejowej
+ Władysława Zielińska, lat 84 z ul. Sawickiej
+ Wojciech Kowalewski, lat 74 z ul. Mickiewicza
+ Sabina Piotrowska, lat 80 z Kuczyny
+ Marta Piotrowska, lat 82 z ul. Krakowskiej
+ Wanda Pszeniczka, lat 82 z ul. Armi Wojska Polskiego
+ Mieczysław Garncarzyk, lat 58 z Kąkowej Woli
+ Włodzimierz Sadowski, lat 59 z Pikutkowa
+ Andrzej Bukowski, lat 60 z ul. Krakowskiej
+ Jerzy Chabasiński, lat 66 z Jądrowic
+ Michalina Budna, lat 91 z ul. 19 stycznia
+ Elżbieta Krzymianowska, lat 59 z ul. Sawickiej
+ Henryk Gromadzki, lat 92 z Włocławka
+ Janina Pankiewicz, lat 91 z Kąkowej Woli (dawniej Jądrowice)
+ Leokadia Matysiak, lat 84, z ul. Świerczewskiego
+ Wilhelm Szymański, lat 68 z ul. Prusa
+ Marta Jarzębińska, lat 65 z Falborza Parceli
+ Jarosław Pawlak, lat 45 z ul. Polnej
+ Róża Budzyńska, lat 75 z ul. Armi Wojska Polskiego
+ Jadwiga Mizgajskia, lat 96 z Włocławka
+ Bolesław Mrzygłód, lat 81 z Włocławka
+ Marcin Woźniak, lat 31 z ul. Kolejowej
+ Jerzy Gliszczyński, lat 68 z ul. Mickiewicza
+ Barbara Kaczalska, lat 79 z Guźlina
+ Honorata Ćwiklińska, lat 77 z Pikutkowa
+ Tomasz Matuszewski, lat 42 z ul. Krakowskiej
+ Marek Przybysz, lat 48 ze Starego Brześcia
+ Eugeniusz Kamiński, lat 71 z ul. Polnej
+ Małgorzata Sobiecka, lat 38 z ul. Prusa
+ Władysława Wiśniewska, lat 107 z Włocławka (dawnej Brześć Kuj.)
+ Mariola Wierzbicka, lat 55, ze Świętosławia
+ Lech Bet, lat 58 z ul. Krakowskiej
+ Bronisława Klóska, lat 83 z Placu Łokietka
+ Stanisław Goździecki, lat 67 z ul. Mickiewicza
+ Irena Szafrańska, lat 85 z ul. Mickiewicza
+ Henryka Lipska, lat 95 z ul. Farnej
+ Helena Woźniak, lat 92 z ul. Farnej
+ Marianna Olszewska, lat 76 z ul. Kolejowej
+ Ryszard Pawlak, lat 68 z ul. Żeromskiego
+ Klara Podolska, lat 98 z Kuczyny
+ Marta Porczyńska z ul. Dubois

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci...