Rozpoczeliśmy remont Kocioła poklasztornego

Rozpoczeliśmy remont kościoła poklasztornego. W tym roku będzie wymiana drewna i pokrycia dachu.
Z uwagi na dobro zabytku z zalecenia konserwatorskiego musieliśmy usunąć usychające drzewa wokół "klasztorka".
Prace przy remoncie dachu trwają. Prosimy o ofiary na ten cel, jednocześnie dziękując za te, które już wpłynęły.

Prezentowane poniżej zdjęcia zrobine zostały w dniu wycinki drzew -  4 lipca 2012roku.