Pierwsza Komunia Święta 2016

Uroczystość I-Komunii św.

W niedzielę 01 maja na mszy św. o g. 12,00 była uroczystość I-Komunii św.  Dwu a właściwie trzyletnie przygotowanie miało swój finał. Po raz kolejny okazało się, że bardziej niż niektórzy rodzice były dojrzalsze ich dzieci. Ogromną zasługę ma tu katechetka – mgr Małgorzata Kruszczyńska, która przez ostatni rok uczyła je religii w szkole i przygotowywała intelektualnie i duchowo. Oprawy liturgicznej i precyzyjnego przygotowania uroczystości można się od nas uczyć.
Mszę św. sprawował proboszcz parafii ks. prał. Ireneusz Juszczyński wspólnie z gościem ks. Adamem, który miał w grupie siostrzeńca. W Uroczystości uczestniczyli też ks. kan. Zygmunt Walczak i wikariusz parafii ks. Sławomir Grzegórski.

Czytaj więcej: Pierwsza Komunia Święta 2016

3 maja 2016

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,
aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005)


Konstytucja 3 maja, właściwie. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku, ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie , po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku, nowoczesną, spisaną konstytucją .

Czytaj więcej: 3 maja 2016

W rocznicę katastrofy pod smoleńskiem

Dziś 6 rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w czasie której zginął Prezydent Polski prof. Lech Kaczyński z małżonką i towarzyszące 94 osoby z elity naszego narodu. Msza św. w int. ofiar tej katastrofy o g. 9,00 a po Mszy św. złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku poświęconym tym Ofiarom.

Czytaj więcej: W rocznicę katastrofy pod smoleńskiem

Rezurekcja 2016

W Niedzielę Wielkanocną o godz. 6,00 uczestniczyliśmy w Procesji Rezurekcyjnej, poprzedzającej Mszy św. Zmartwychwstania Pańskiego. W procesji uczestniczyli strażacy z jednostek Straży Pożarnej z terenu naszej parafii, asysta i dzieci sypiące kwiatkami. Chór parafialny i Brzeska orkiestra z BCK przyczyniły się do uświetnienia uroczystości.

Czytaj więcej: Rezurekcja 2016

Wielka Sobota 2016

Wigilia Paschalna rozpoczęła się o godz. 18,00 obrzędem poświęcenia ognia. Na liturgię światła przynieśliśmy świece. Po procesyjnym wniesieniu światła do świątyni liturgia słowa, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i uroczysta Eucharystia - uwielbienie Boga w tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa.

Czytaj więcej: Wielka Sobota 2016