Wielka Sobota 2016

Wigilia Paschalna rozpoczęła się o godz. 18,00 obrzędem poświęcenia ognia. Na liturgię światła przynieśliśmy świece. Po procesyjnym wniesieniu światła do świątyni liturgia słowa, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i uroczysta Eucharystia - uwielbienie Boga w tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa.

Czytaj więcej: Wielka Sobota 2016

Wielki Czwartek 2016

Wielki Czwartek - pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa.  Uroczysta Msza św. o godz. 17,00 sprawowana była przez kapłanów w intencji dziękczynnej za dar sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. W tym dniu dzieci, które w ub. roku przystąpiły do I-Komunii Św. miały Komunię Rocznicową. Po zakończonej Eucharystii Ciało Pana Jezusa zostało przeniesione do ciemnicy, która symbolizuje Jego modlitwę w Ogrójcu, ból zdrady, pojmanie i uwięzienie - czas opuszczenia i trwogę konania.

Czytaj więcej: Wielki Czwartek 2016

Niedziela Palmowa 2016

20 marca przeżywaliśmy Niedzielę Palmową. Tradycją w Brześciu Kuj. jest konkurs palm,  piękna procesja z palmami i z inscenizacją wjazdu P. Jezusa do Jerozolimy na osiołku. Uroczysta i główna liturgia Niedzieli Palmowej rozpoczęła się w kościele poklasztornym o 10,30. Po odczytaniu Ewangelii i poświęceniu palm przeszliśmy do fary na Mszę św.

Czytaj więcej: Niedziela Palmowa 2016

Rekolekcje Wielkopostne 2016

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii zaczęły się tradycyjnie od IV niedzieli W. Postu (w dn. 06.03-08.03.2016). Aby pomóc w lepszym przygotowaniu się do sakramentu pokuty na bocznych ołtarzach 2 tygodnie wcześniej wyłożony był rachunek sumienia, tekst pomocny do lepszego przygotowania i przeżycia w rekolekcje tego sakramentu. Nauki rekolekcyjne jakie głosił Ks. Łukasz Myrta z Jeleniej Góry. Rekolekcje te należą do udanych. Nauki głoszone były bardzo ładnie i bezpośrednio głoszone Mieliśmy wielu spowiedników (12) i było kogo spowiadać. Oprócz kapłanów z dekanatu posługiwali w konfesjonale także księża seniorzy z Michelina: ks. kan. Zygmunt Walczak, ks. prał. Stanisław Mazurski, ks. kan. Zenon Szczesny i ks. kan. Jerzy Etynkowski oraz we wtorek ks. Juliusz Mieczyński z Lekarzewic, obecny katecheta w Gimnazjum. Dziękujemy za pomoc w przybyciu na rekolekcje osobom chorym i starszym, było ich dużo. W środę z posługą sakramentalną odwiedzaliśmy chorych i starszych w domach. Dziękujemy podwożącym księdza do chorych.

Czytaj więcej: Rekolekcje Wielkopostne 2016

11 listopada

 

 

Tegoroczne brzeskie obchody Święta Niepodległości zainaugurowane zostały o godz. 9.00 uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława BM. W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci powiatu, delegacje ze szkół i placówek oświatowych, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  reprezentanci partii i stowarzyszeń oraz przybyli mieszkańcy.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: 11 listopada