J. E. Ks. abp Józef Michalik nagrodzony

KOMUNIKAT

Obradująca pod honorowym przewodnictwem ks. bp. Alojzego Orszulika Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego jednogłośnie postanowiła, że Nagrodę za 2013 rok otrzyma
                                        J. E. Ks. abp Józef Michalik
         przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski

 

1.    Za konsekwentne wskazywanie, że  polityka odrywania rolników od ziemi wzmaga emigrację ludzi młodych, prowadzi do wyludnienia wsi i utraty polskiej własności ziemi.

2.    Za wspieranie wszelkich form aktywności społecznej na wsi oraz rozwoju uniwersytetów ludowych. Za wspieranie młodych rolników, którzy decydują się przejmować ojcowiznę, rozwijać gospodarstwa, zachowując związek z tradycją i kulturą wsi.

3.    Za spójne i jasne nauczanie wskazujące na wielką rolę trwałej i moralnie zdrowej rodziny. Na wsi jest ona fundamentem dla rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych. 

4.    Za aktywne zaangażowanie w powstanie wspólnej deklaracji kościołów w Polsce i na Ukrainie w 70-ą rocznicę ludobójstwa na Wołyniu. Przypomniano  że była to tragedia przede wszystkim polskich wsi , rolników i ziemian na wschodnich kresach Polski.

Przyznana po raz dziesiąty ,Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego - jest też symbolicznym podziękowaniem rolników za przewodniczenie przez ks. abp. Józefa Michalika Episkopatowi Polski w trudnych latach.
Nagrodę ustanowioną przez Fundację „Solidarna Wieś” dotychczas otrzymali: prof. Andrzej  Stelmachowski, prof. Maria Radomska, ks. kard. Józef Glemp – Prymas Polski, ks. Bogusław Bijak, ks. bp Alojzy Orszulik, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Roman Kluska, Josef Rottenaicher/Niemcy/.
Wyróżnienie  przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym w pracy i działaniach na rzecz rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast w Polsce. Aktywna postawa laureatów ma być przykładem pozytywnej pracy możliwej w każdych warunkach.
Wręczenie Nagrody nastąpi   11 marca 2014 r. w sali obrad plenarnych Konferencji   Episkopatu Polski w Warszawie.

                                                                                                 Sławomir Siwek
                                                                                       Przewodniczący Rady Fundacji

Warszawa-Łowicz 18 listopada 2013 r.