26 grudnia 2017 - Ogłoszenia

         Ogłoszenia duszpasterskie - Parafii Św. Stanisława BM w Brześciu Kuj.                              26 grudnia 2017  - II dzień Uroczystości  Bożego Narodzenia  - Św. Szczepana

Witamy obecnych na dzisiejszej Liturgii Eucharystycznej, parafian, rodaków i gości. Solenizantom i                 Jubilatom  najbliższego tygodnia - składamy już dziś najlepsze życzenia i polecamy w modlitwach.

1.         W niedzielę (31 grudnia) o g. 17,00 Msza św. i nabożeństwo na zakończenie roku 2017. Polecimy opiece Bożej wszystkich ochrzczonych, tych co przyjęli I-Komunię i Bierzmowanie, zaślubionych oraz Miłosierdziu Bożemu polecimy zmarłych w mijającym roku. Tradycyjnie podana będzie statystyka mijającego roku.

2.         W poniedziałek Nowy Rok 2018 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Porządek Mszy św.: 9,00; 11,00;17,00 – nie będzie Mszy św. 7,00.

3.         Od czwartku 28 grudnia rozpoczynamy kolędę – wizytę duszpasterską rodzin. O ile to możliwe niech będą obecni wszyscy domownicy. Jeżeli nie przynieśliśmy wcześniej z kościoła wody święconej to należy przygotować zwykłą wodę i przed modlitwą uprzedzić o tym kapłana (koniecznie przed modlitwą!) to ją poświęci... Dzieci i młodzież pozostawiają zeszyty od religii. Jak co roku zwracamy się z prośbą o podwiezienie księży do wiosek i odległych ulic. Dziękujemy z góry tym, którzy będą nas wozili za życzliwość i poświęcony czas.

4.         Zwyczajowo w czasie kolędy składamyofiary kolędowe na bieżące wydatki parafialne, funkcjonowanie parafii oraz uzupełnienie zaległości parafii wobec instytucji kościelnych, bo nie zawsze udaje się wszystko regulować na bieżąco. Jak zwykle każda ofiara składana w czasie kolędy jest wpisywana do kartoteki rodziny. Także podczas tegorocznej kolędy składamy dodatkowo ofiary na kontynuowanie renowacji elewacji kościoła parafialnego i renowację w kościele poklasztornym, wyraźnie to zaznaczając. Wyjaśnione to zostało w liście ks. proboszcza do parafian, który wraz z opłatkiem zostawiał p. organista. Więcej informacji zawarte jest w Siewie Brzeskim.

5.         Nowy numer Siewu Brzeskiego est do nabycia przed świątynią a w nim m.in. refleksja redaktora po 17 latach wydawania naszego miesięcznika i o planach na przyszłość; Liturgia okresu Bożego Narodzenia od Adwentu do Matki Bożej Gromnicznej; o błogosławieństwie domów czyli kolędzie; wieści ze szkół; przypomnienie sylwetki Piotra Pawłowskiego w rok od jego śmierci, człowieka, który się pięknie wpisał w historię Brześcia Kujawskiego m.in. przez swoje publikacje w Siewie Brzeskim. Pan Piotr pochylał się nad naszą historią, teraz powinniśmy my beneficjenci jego poszukiwań i pracy pochylać się nad jego dorobkiem. Wdzięczni mu jesteśmy dar modlitwy. Zapraszamy w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) na godz. 11,00 na Mszę św. za Niego i rocznicowe wspomnienie. W numerze także o spotkaniu roboczym Rady Parafialnej; odnowionych obrazach z feretronu i o inwestycjach parafialnych zrealizowanych w 2017 roku i planach na przyszły rok, z podaniem ich kosztów.

6.         Plan kolędy na najbliższe dni:

czwartek  - 28.12.2017 - od godz. 9,00Jądrowice i Miechowice i Kuczyna z częścią ul. Konarskiego - trasy tradycyjne

·         1 ks. – Jądrowice (KW)

·         2 ks. - Jądrowice i Miechowice (IJ)

·          3 ks. -  Kuczyna i część ul. Konarskiego (KG)

piątek - 29.12.2017 - od godz. 9,00Rzadka Wola i N. Kąkowa Wola i Rzadka Wola Parcele-

·          1 ks. - Rzadka Wola od strony. Brześcia (KG)

·          2 ks. – N. Kąkowa Wola i Rzadka Wola od strony. Lubrańca (KW )

·          3 ks. - Rzadka Wola Parcele (IJ)

sobota – 30 grudnia 2017 - od g. 9,00  – Pikutkowo, Józefowo, - trasy tradycyjne

·          1 ks. – Pikutkowo  początek od strony stacji benzynowej (Stary Brześć)(KG)

·          2 ks. – Pikutkowo i Józefowo  pocz. od strony Józefowa(KW)

wtorek – 02 stycznia 2018- od g. 9,00  – Sokołowo  Parcele (IJ) - pocz. od str. Brześcia

od g. 15,00  1 ks. - ul. Piastowska i część Kujawskiej (KW),  2 ks. - ul. Zielna i cz. Kujawskiej (KG)