24 października 2021 - Ogłoszenia

 

Ogłoszenia - 24 października 2021 - XXX niedziela zwykła
            

 

Witamy obecnych na dzisiejszej Liturgii Eucharystycznej, parafian, rodaków i gości. Solenizantom i Jubilatom  najbliższego tygodnia - składamy już dziś najlepsze życzenia i polecamy w modlitwach.

 

1. W najbliższą sobotę 30 października 2021 o godz. 17,00 Ks. Biskup Krzysztof Wętkowski udzieli sakramentu bierzmowania naszym młodym parafianom. Z uwagi na tę ważną uroczystość Nabożeństwo Różańcowe będzie nie w kościele poklasztornym a w kościele parafialnym Św. Stanisława BM, jak zwykle o 16,30. Spowiedź dla bierzmowanych w piątek od g. 17,30

 

2. W kościele parafialnym, w kaplicy Pokłonu Trzech Króli eksponowane są prace na konkurs różańcowy dla dzieci i młodzieży - Różaniec Kościoła naszej Ojczyzny - na wykonanie różańca z elementem narodowym lub nawiązującym do nauczania Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W przyszłą niedzielę po mszy św. o 10,30 wręczymy twórcom pamiątki a dla 15 najlepszych nagrody. Dziękujemy za dostarczone przepiękne prace. można podziwiać...

 

3. Zbliżamy się do końca zaplanowanych na ten rok prac przy renowacji elewacji naszej świątyni parafialnej. To dzieło dla pokoleń. Zachowujemy wierność dziedzictwa wiary i kultury. Teraz będzie najtrudniejszy etap, zapłata wykonawcom. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorządu Brzeskiego nie wystarczy. Zresztą dofinansowanie jest zawsze na określony procent wydatku. Część należności już zapłacono, następny rachunek w najbliższym czasie po odbiorze przez komisję z Konserwatorami Zabytków. Trzeba będzie dopożyczyć pieniędzy na uregulowanie rachunków, bo ofiar od parafian na to dzieło na razie jest za mało a udział własny parafii, procentowo jest określony jaki musi być. Ofiary na renowacje prosimy przekazywać na konto parafii lub bezpośrednio przekazywać ofiarę księdzu. Dziękujemy szczególnie tym, którzy rozumieją te sprawy i już wsparli. Konto bankowe parafii podane jest w ogłoszeniach, na str. internetowej i Siewie Brzeskim - nr 21 9550 0003 2003 0021 7844 0001 lub 91 9550 0003 2003 0021 7844 0002.

 

4. Można zgłaszać w kancelarii imiona zmarłych na modlitwy wypominkowe okresowe i roczne. Na bocznych ołtarzach wyłożone są kartki na których możemy zgłaszać wypominki. Można je też pobrać na stronie internetowej parafii.

 

5. We Wszystkich Świętych msze św. o 7,00 w kościele Św. Michała Arch, o 9,00 w kościele parafialnym, o godz. 10,30 w kaplicy cmentarnej Miłosierdzia Bożego (int. zbiorowa za zmarłych) o 11,30 procesja po cmentarzu i wypominki modlitewne za zmarłych polecanych i o g. 12,00 msza św. przy krzyżu cmentarnym za wszystkich zmarłych. W tym dniu ofiarami na tacę wesprzyjmy nasze diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne.

 

6. W Dzień Zaduszny msza św. w kościele parafialnym o 7,00, w kaplicy cmentarnej o 9,30 wypominki i msza św. zbiorowa za polecanych zmarłych, o 16,30 w kościele parafialnym Koronka do Miłosierdzia Bożego i wypominki a po nich o 17,00 msza św.

 

7. Ostatnia wichura i złamane drzewo poczyniła szkody na cmentarzu grzebalnym. Z drzewem tym mieliśmy problem, bo nikt nawet za bardzo dobre wynagrodzenie nie chciał się podjąć jego usunięcia a położenie wśród nagrobków uniemożliwiało użycie jakiegoś sprzętu. Rozumiemy, że życie człowieka jest tu najważniejsze i nawet dobrzy alpiniści nie podjęli się tego zadania. Przy tej okazji przypominamy, że nagrobki należy indywidualnie ubezpieczać wg ich wartości w firmie ubezpieczeniowej. Nie ma zbiorowych ubezpieczeń nagrobków na cmentarzach, bo każdy ma inną wartość. Przy tej okazji raz jeszcze prosimy by nie sadzić przy grobach drzew bo po latach będą problemy. Niestety są ludzie co dla ozdoby sadzą drzewa a potem są problemy.

 

8. Przypominamy o obowiązku prolongaty prawa do grobu, bo po 20 latach od pogrzebu bądź od postawienia nagrobka to prawo do grobu wygasa i należy je odnawiać przez opłatę. To jest powszechny obowiązek na wszystkich cmentarzach. Można opłatę przekazać także na konto parafii, podając sektor i numer grobu i dane osoby dysponenta dokonującej prolongaty.

 

9. Z racji zbliżającej się Uroczystości Wszystkich Świętych w szczególnym czasie pamięci o zmarłych podjęta została społeczna Akcja Pamiętamy - Dbamy, polegająca na uprzątnięciu zapomnianych i zaniedbanych grobów na naszym cmentarzu parafialnym. Zaczęli już w piątek harcerze z opiekunami. Drugi etap prac będzie w piątek 29 października 2021 od godz. 15,00. Chętnych prosimy o spotkanie się przy bramie głównej cmentarza. Prosimy o zabranie grabi, zmiotek. Organizatorzy zapewniają worki na odpady i nieczystości oraz rękawiczki jednorazowe przekazane przez Urząd Miejski. Każdy chętny niech uprzątnie choć 1 czy 2 groby. Organizatorzy dziękują za zrozumienie tej akcji i za wykazane już zaangażowanie i zapraszają w najbliższy piątek.

 

10. Zapraszamy kolejny raz parafian do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD np. pralki, telewizory, komputery) na pomoc misjom na Wschodzie, zgłoszenia do p. kościelnego Leszka Witkowskiego. Odbiór będzie 20 listop. o 9,30.

 

W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: śp. + Jadwigi Goździeckiej, l.96 z Włocławka, pl. Kolanowszczyzny poprzed. Brześć Kuj. ul. Okrzei 1; +Wandy Ćwiklińskiej, l.69, z Pikutkowa 2;  w poniedziałek pogrzeb +Kunegundy Piaskowskiej, l.89 z ul. 3Maja 8. Wszystkich ostatnio zmarłych parafian i zmarłych z naszych rodzin oraz zmarłych kapłanów polecamy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

 

 

INTENCJE MSZALNE:


NIEDZIELA – 24 października 2021XXX Niedziela Zwykła, rok B/I

  7.00  + Tadeusz Stanny
  9.00 + Henryk R6, Anna Marianna Krystyna Roman i Zofia Jabłońscy
10.30  + Salomea Hadrowicz – pg
12.00  + Barbara Golasińska – pg
16.30  - Różaniec
17.00  + Zdzisław R5, Zygmunt i Genowefa Gożyccy – pg

PONIEDZIAŁEK – 25 października 2021

  7.00  + Anna Jarecka – pg
16.30  Różaniec
17.00  1/. + Maria Iżycka R1 – pg
          2/. + Józef Wiliński – pg

WTOREK – 26 października 2021

  7.00  +Stefan i Kazimierz Zielińscy
16.30  Różaniec
17.00  1/. + Jan Musiał, zm. z rodz. Musiał i Matusiak
          2/. + Lech Czyżewski R29

ŚRODA – 27 października2021

  7.00  + Dariusz Budziszewski – pg
16.30  Różaniec
17.00  1/. + Jerzy Ciupalski – pg
          2/. + Stanisława Paczkowska – pg

CZWARTEK – 28 października2021 - święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

  7.00  + Zofia Kwiatkowska – pg
16.30  - Różaniec
17.00  1/. + Halina Osińska – pg
          2/. + Wanda Ulińska – pg

PIĄTEK – 29 października2021

  7.00  + Kazimierz Dąbek – pg
16.30  - Różaniec
17.00  1/. + Zenon Chaberski – pg
          2/. + Marta Glińska

SOBOTA – 30 października2021 - BIERZMOWANIE

  7.00  1/. + Wiesława Antczak – pg
          2/. + Janina Jaworska – pg
16.30  - Różaniec (kościół parafialny)
17.00  1/. + w int. Bierzmowanych
          2/. + Irena Wódkowska

NIEDZIELA – 31 października2021 - XXXI Niedziela Zwykła, rok B/I
– Rocznica poświęcenia własnego Kościoła


  7.00  + Czesława i Jerzy Wenderlich, Janina Stanisław i Franciszek Kozłowscy, Mirosłąwa Adamska, Czesław Matusik /rez./
  9.00 + Mariusz Orliński R15 /rez./
10.30 + Za Parafian i Ofiarodawców na świątynie brzeskie
12.00 + Wanda i Kazimierz Bartczak, ich rodzice, rodzeństwo i bliscy
16.30 - Różaniec
17.00 + Józef Budziński R11, Anna Bronisława i Jan Budzińscy i Kazimiera Ptaszyńska