Wprowadzenie nowego Proboszcza

Dnia 02 lipca 2023 roku w parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu kujawskim odbyło się kanoniczne wprowadzenie na urząd nowego proboszcza. Z godnie z dekretem ks. Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, został nim ks. Maciej Jasiński, który był przez ostatnie sześć lat proboszczem w Parafii p.w. św. Józefa w Brzeziu.

Ks. Maciej Jasiński został wyświęcony w roku 2003 przez ówczesnego Biskupa Włocławskiego, ks. Wiesława Alojzego Meringa. Jako wikariusz pracował 4 lata, następnie został mianowany zastępcą ks. Ekonoma Diecezjalnego Lesława Witczaka. W roku 2017 nadal pracując w Kurii Diecezjalnej został mianowany proboszczem we wspomnianej parafii Brzezie. Z dniem 01 lipca został mianowany proboszczem Parafii w Brześciu Kujawskim. Licznie zgormadzeni wierni na Mszy św. o godzinie 11.00 byli świadkami wyjątkowej uroczystości i mieli okazję posłuchać pierwszej homilii nowego proboszcza. Na uroczystości były poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu nie tylko parafii, ale również Gminy Brześć Kujawski, ale także Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Uroczystego wprowadzenia na urząd proboszcza dokonał ks. Prałat  Lesław Witczak, Wikariusz ds. Materialnych Diecezji Włocławskiej, a jednocześnie Ekonom Diecezjalny. Całość uroczystości zakończyły życzenia władz samorządowych, przedstawicieli Rady parafialnej i zespołu folklorystycznego „Spod strzechy” z Brześcia Kujawskiego. Ks. Maciejowi życzymy wiele Bożych łask i sił w pracy duszpasterskiej.