9 stycznia 2022 - Ogłoszenia

 

Ogłoszenia - 9 stycznia 2022 -  Niedziela Chrztu Pańskiego

 

Witamy obecnych na dzisiejszej Liturgii Eucharystycznej, parafian, rodaków i gości. Solenizantom i Jubilatom  najbliższego tygodnia - składamy już dziś najlepsze życzenia i polecamy w modlitwach.


1. Trwa zima, zainteresujmy się osobami starszymi, chorymi czy samotnie mieszkającymi w naszym sąsiedztwie aby przyjść im z pomocą

 

2. Wizyty duszpasterskie rodzin (kolędy) będziemy realizować stosownie do możliwości. Z uwagi na niepewną sytuację zdrowotną prosimy albo telefonicznie albo przez sąsiadów dać znać, jeżeli w jakiejś rodzinie są zdrowotnie niedysponowani lub mają niepokonalny lęk, aby ich nie odwiedzać.  Zwyczajowo w czasie kolędy składamy ofiary kolędowe na bieżące wydatki parafialne, funkcjonowanie parafii oraz uzupełnienie zaległości parafii wobec instytucji kościelnych, bo nie zawsze udaje się wszystko regulować na bieżąco. Jak zwykle każda ofiara składana w czasie kolędy jest wpisywana do kartoteki rodziny. Także podczas tegorocznej kolędy składamy dodatkowo ofiary na kontynuowanie renowacji elewacji kościoła parafialnego (pewnie już ostatni etap prac) i dokończenie renowacji ołtarza w kościele poklasztornym oraz renowację gotyckiej rzeźby Pokłonu Trzech Króli,  jak zwykle wyraźnie to zaznaczając. Bardzo prosimy o podwożenie księży na wioskach. Prosimy Sołtysów o pomoc w zorganizowaniu tych podwózek...

 

3. Wyjątkowa kolęda w świątyni przebiega następująco: o godz. 16,30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i możliwość choćby krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu, w tym czasie ksiądz będzie w konfesjonale więc będzie okazja do sakramentu pokuty. O godz. 17,00 Msza św. w intencji kolędowanych i po niej chwila na ewentualne sugestie do parafian czy ze strony parafian. W czasie wizyt duszpasterskich składaliśmy zwykle ofiary na bieżące wydatki parafialne oraz na inwestycje prowadzone w parafii. Zachowajmy ten zwyczaj składając podczas tej Mszy św. ofiarę w podpisanej kopercie z nazwiskiem, ulicą i numerem domu. Zachęcamy do indywidualnej kolędy w domu ale rozumiemy niepokonalnie zastraszonych.

 

4. Na indywidualne odwiedziny kolędowe w Pikutkowie i Józefowie będzie można się jeszcze umówić w późniejszym czasie 

 

5. W sobotę 15 stycznia ks. prał. Stanisław Mazurski kończy 91 lat. W przyszłą niedzielę - 16 stycznia  - ks. jubilat odprawi o 10,30 mszę św. i wygłosi słowo Boże do naszych parafian...

W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: śp. + Krzysztofa Włodarzewskiego, l.53 z Rzadkiej Woli Parcele 1; +Barbary Ciupalskiej,l.75 z ul. Krakowskiej 115; +Teresy Misterskiej, l.82 z ul. Krakowskiej 82; +Mariana Bartoszewskiego, l.71, z Pikutkowa 41 oraz pochowano z Włocławka (z Par. Narodzenia NMP) + Marka Paradowskiego.
Wszystkich ostatnio zmarłych parafian, byłych parafian  i zmarłych z naszych rodzin oraz zmarłych kapłanów polecamy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

 

 

Plan wizyt duszpasterskich (kolędy)

- gdyby plan się zmienił z jakiegoś powodu - powiadomimy


poniedziałek - 10 stycznia 2022 r. - od godz. 9,00 -  Rzadka Wola i N. Kąkowa Wola -- trasy tradycyjne
•    1 ks. - Rzadka Wola od strony. Brześcia
•    2 ks. – N. Kąkowa Wola i Rzadka Wola od strony. Lubrańca

 

wtorek  – 11 stycznia 2022 r. - od g. 9,00 -  Rzadka Wola Parcele -
od g. 15,00   1 ks. - ul. Piastowska i część Kujawskiej,  2 ks. - ul. Zielna i cz. Kujawskiej

 

środa  – 12 stycznia 2022 r. - od g. 9,00 -  Kuczyna i część ul. Konarskiego
od g. 15,00   ul. Królewska - blok 11A
•    1 ks. -  nr 1 – 30; 
•    2 ks. -  nr 31 – 60

 

czwartek  – 13 stycznia 2022 r. - od g. 9,00 -  – Starobrzeska Kolonia i Nowy Młyn
od g. 15,00   ul. Królewska - blok 11
•    1 ks. -  nr 1 – 30; 
•    2 ks. -  nr 31 – 60

 

piątek  – 14 stycznia 2022 r. - od g. 9,00 – Sokołowo  Parcele  - pocz. od str. Brześcia
od g. 15,00   ul. Królewska - blok 9
•    1 ks. -  pocz nr 1 – do spotkania w 3 klatce z drugim ks.
•    2 ks. -  pocz. od nr 75 – do spotkania w 3 klatce z pierwszym ks.
 

sobota  - 15 stycznia 2022 r. - od godz. 9,00   –  ul Królewska - domy jednorodz. i ul. Książąt Kujawskich, Archeologów, Dominikanów ... – 2 księży
1 ks. – zacznie od str ul. Polnej w kier. miasta ul. Królewska, Książąt Kujawskich, Archeologów
2 ks. – od początku numerów ul. Królewskiej do spotkania z drugim ks.

 

poniedziałek - 17 stycznia 2022 r. - od godz. 9,00 -  Jądrowice i Miechowice -- trasy tradycyjne
•    1 ks. - Jądrowice
•    2 ks. – Miechowice i Jadrowice
od g. 15,00   - 1 ks. - ul. Krakowska - blok 36 i 36A i 2 ks. -ul. Targowa z blokami 7 i 7A

 

 

INTENCJE MSZALNE:


NIEDZIELA – 9 stycznia 2022 - Chrzest Pański, święto

  7.00  + Maria Kamińska – pg
  9.00  + za Parafian i Ofiarodawców na świątynie brzeskie
10.30  + Marlena Kobus – pg
12.00  + Protazy Osiński R4
17.00  + Szczepan Cecylia Stanisław i zm. z rodz. Gotówków i Stasiaków

 

PONIEDZIAŁEK – 10 stycznia 2022

  7.00  1/. + Irena Górska – pg
          2/. + Albin Szczepaniak – pg
17.00  1/. - Msza św. za rodziny naszej parafii:
                 dla Rzadkiej Woli całej, Nowej Kąkowej Woli
          2/. + Jerzy Stefański – pg

 

WTOREK – 11 stycznia 2022

  7.00  1/. + Daromiła Humańska – pg
          2/. + Halina Uniżycka – pg
17.00  1/. - Msza św. za rodziny naszej parafii:
                 Rzadka Wola Parcele, ul. Piastowska, Kujawska i Zielna
          2/. + Irena Helena  Kunicka – pg

 

ŚRODA – 12 stycznia 2022

  7.00  1/. + Roman Misterski – pg
          2/. + Maria Wizner Kamińska – pg
17.00  1/.  - Msza św. za rodziny naszej parafii:
                  Kuczyna i część ul. Konarskiego, ul. Królewska blok 11A
          2/. + Maria Osińska – pgCZWARTEK – 13 stycznia 2022

  7.00  1/. + Zofia Kwiatkowska R1 – pg
          2/. + Klara Wysocka R1
17.00  1/. - Msza św. za rodziny naszej parafii:
                  Starobrzeska Kolonia i Nowy Młyn, ul. Królewska blok 11
          2/. + Eugeniusz Opasiak – pg

 

PIĄTEK – 14 stycznia 2022

  7.00  1/. + Jarosław Wiśniewski – pg
          2/. + Zbigniew Osiński – pg
17.00  1/. - Msza św. za rodziny naszej parafii:
                  Sokołowo Parcele, ul. Królewska blok 9
          2/. + Marian Chlebiński – pg

 

SOBOTA – 15 stycznia 2022

  7.00  + Jadwiga Kapelińska – pg
17.00  1. - Msza św. za rodziny naszej parafii:
                 ul. Królewska – domy jednorodzinne, Archeologów i Książąt Kujawskich ...
          2. + Włodzimierz Budziszewski R6
          3. + Ryszard Żydczak R1 /rez./

 

NIEDZIELA – 16 stycznia 2022 - II Niedziela zwykła, rok C/II

  7.00  + Marek Wieliński i Danuta Rybak
  9.00  + Irena i Stanisław Kwiatkowscy – pg
10.30  1/. + Izabela Suchomska R9
          2/. + Dziękczynno błagalna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski
                 i opiekę Matki Bożej dla ks. Prał. Stanisława Mazurskiego z racji 91 r. urodzin
12.00 + Michał Radomski R18 i dziadkowie Radomscy /rez./
17.00 + Jan Drzewiecki R50