Siew Brzeski - Kwiecień Maj 2020

Dostępny jest zaległy nowy numer Siewu Brzeskiego z konieczności kwietniowo - majowy a w nim: 100-lecie urodzin Św. Jana Pawła, obchody Konstytucji 3-go Maja, nabożeństwa majowe przy kapliczkach,  brzeska parafia podczas pandemii, zmarli parafianie i kapłani z diecezji, wieści ze szkół, a w Historiach brzeskich art. ks. Karola Kolendy - stulecie Cudu nad Wisłą na Kujawach. Miesięcznik do nabycia przed świątynią, w zakrystii i kancelarii.

Transmisje Mszy Świętych i Nabożeństw

W związku ze zniesieniem dyspensy, zgodnie z przykazaniem Bożym i kościelnym mamy obowiązek fizycznego uczestnictwa w niedzielę i święta we Mszy św. Zaprzestajemy zatem systematycznego transmitowania na Facebooku mszy św. niedzielnych z naszej świątyni. 

CMENTARZ

Została wykonana inwentaryzacja cmentarza grzebalnego i umieszczona mapa, lokalizacje grobów z foto, wirtualny ogląd cmentarza, itp. Dostępność na stronie internetowej parafii i na www.mogily.pl/brzesckujawski Z tej racji zmieniona została numeracja grobów. Należność za prace będziemy sukcesywnie wykonawcom spłacać.

www.mogily.pl/brzesckujawski

 

 

 

Zapraszamy

VI Koncert Organowy