Święty Jan Paweł II w Naszej Świątyni

Zakupiony został obraz Św. Jana Pawła II do naszej świątyni, który poświęcił  ks. prał. Ireneusz Juszczyński proboszcz parafii, w czwartek 22 października 2020 r. w liturgiczne wspomnienie Świętego. Obraz został oprawiony w godne Świętego ramy. Natomiast w piątek 23 października 2020 r. o godz. 17,00 - ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski dokonał uroczystego wprowadzenia relikwii Św. Jana Pawła II do naszej parafialnej świątyni. Piękny relikwiarz w stylu neogotyckim ufundował ks. Tomasz Strzelecki, rodak naszej parafii. Ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, przez prawie 10 lat był drugim osobistym sekretarzem Św. Jana Pawła II a potem także Benedykta XVI.  Ks. Proboszcz zwrócił się wcześniej pismem do Ks. Arcybiskupa pismem: Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie.

Zwracam się z serdeczną prośbą o przekazanie relikwii pierwszego stopnia, Świętego Jana Pawła Drugiego dla Parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim, dekanatu brzeskiego w Diecezji Włocławskiej.

Jednocześnie Ekscelencjo, serdecznie proszę o osobiste wprowadzenie przez Księdza Arcybiskupa tych Relikwii do kościoła parafialnego w Brześciu Kujawskim w ustalonym wcześniej dniu 23 października 2020 roku podczas Mszy św. o godz. 17,00. Zaznaczam równocześnie, że mój ordynariusz Biskup Włocławski Wiesław Mering został o tym zamiarze powiadomiony i wyraża zgodę.
Ks. Arcybiskup 23 października wcześniej przybył na plebanię. Uroczystą procesją udaliśmy się  do kościoła. Ksiądz Arcybiskup uroczyście wniósł relikwiarz do świątyni. Po dojściu do ołtarza, jeszcze przed, Ksiądz Arcybiskup odczytał akt przekazania relikwii i wręczył je proboszczowi, który umieścił je na specjalnym postumencie przed ołtarzem. Kiedy Arcybiskup udał się do miejsca przewodniczenia, ks. proboszcz skierował słowa powitania:
Wielką radością  jest to, że przybywasz do naszego miasta i naszej świątyni Święty Janie Pawle Wielki w 100 rocznicę swoich urodzin, a dla nas w 885-lecie tej świątyni i w 770-lecie praw miejskich Brześcia Kujawskiego. Przybywasz Święty Papieżu do grodu urodzin króla Władysława Łokietka w 700-lecie jego koronacji na króla Polski, któremu jak Tobie Święty nasz Rodaku zależało na dobru naszej Ojczyzny. Opiekuj się naszą parafią, wypraszaj nam łaski. Koło Różańcowe Twego Imienia i pozostałe róże różańcowe wypraszały już wcześniej Twego przybycia do Nas. Jesteś od dziś z nami tak jak jest z nami od 1254 roku Twój Poprzednik na stolicy w Krakowie  Św. Stanisław Biskup Męczennik.
Relikwie w Kościele zawsze otaczano szczególną czcią i uwagą, ponieważ ciało Świętych, przeznaczone do zmartwychwstania, było na ziemi narzędziem ich świętości. Już w pierwszych wiekach odprawiano Najświętszą Ofiarę na grobach męczenników. Kult relikwii w Kościele od starożytności, trwa przez wieki i do dziś jest czymś żywym.
Relikwie pozwalają człowiekowi wierzącemu już teraz przekroczyć próg świata widzialnego i niejako dotknąć świata wiecznego,  a także przypominają nam, że jedność wierzących nie kończy się razem z naszą śmiercią, ale że jest umacniana dalej przez wymianę dóbr duchowych.
Kościół oddaje cześć świętym i ma w wielkim poważaniu ich autentyczne relikwie. Dziś poprzez relikwie przychodzisz do nas niejako fizycznie Św. Papieżu Janie Pawle II a jeszcze bardziej duchowo jesteś z nami obecny, byśmy przez Twoje wstawiennictwo skuteczniej się uświęcali.    
Dlatego teraz my brześcianie składamy tobie hołd, składając symbolicznie kwiaty u Twoich stóp. Najpierw uczyni to kapłan, tutejszy rodak ks. Tomasz Strzelecki, fundator relikwiarza a za chwilę uczynią to przedstawiciele parafian.     
Dzisiejsze nasze wielkie święto, stało się możliwe dzięki Tobie Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Mieczysławie, Metropolito Lwowski. Dziękuję za to i witam Cię Dostojny Gościu, wieloletni kapelanie i współpracowniku Świętego Jana Pawła II a teraz jeszcze stróżu Jego Relikwii i propagatorze Jego kultu. Dziękuję też księże prałacie doktorze Andrzeju Legowiczu, kapelanie Księdza Arcybiskupa za sprawne zdalne porozumienia.
Na zakończenie Mszy św. po Komunii św. zostało odśpiewane uroczyste Te Deum (za dar osoby Jana Pawła II, za jego kanonizację i za dar obecności relikwii). Po modlitwie podziękował ks. proboszcz ks. Arcybiskupowi, następnie ks. rodak Tomasz Strzelecki a po nim przedstawicielki Rady Parafialnej Mariola Różańska i Teresa Ochmańska. Na koniec Arcybiskup udzielił błogosławieństwa relikwiarzem. Przekazując na koniec liturgii proboszczowi certyfikat prawdziwości tych relikwii, załączył także pismo do proboszcza i parafian brzeskich pisząc: "Księże Proboszczu, przyjmij te relikwie, otaczaj je należną czcią i przekazuj do uczczenia wiernym. Niech wszyscy modlący się przed tymi relikwiami, za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II otrzymują obfitość łask i niech Go naśladują w wierze i gorliwości". Po uczczeniu relikwii przez kapłanów ks. Tomasz Strzelecki, który ufundował piękny relikwiarz w stylu gotyckim ukazał zgromadzonym relikwie a podchodzący oddawali cześć Świętemu.