Wielkanoc

Niedziela Wielkanocna - 21.04.2019. Tradycyjnie o godz. 6,00 wyruszyliśmy w Procesji Rezurekcyjnej, po której uczestniczyliśmy we Mszy św. Zmartwychwstania Pańskiego.

Dziękujemy brzeskiej orkiestrze "Brestivia" z BCK do uświetnienia rezurekcji, jednostkom OSP z Rzadkiej Woli, Guźlina i Brześcia Kuj., że tradycyjnie czuwali przy Grobie Pańskim i wzięli udział w procesji rezurekcyjnej. Dziękujemy całej asyście za udział w procesji rezurekcyjnej. Pięknym znakiem było zachęcenie przez zespół ludowy "Spod strzechy" do podjęcie przez następne panie odnowionego zabytkowego feretronu z kościoła Św. Michała Arch. Podziękowanie dla pani Joanny za czuwanie nad całością asysty. Podziękowanie dla pani Anity Różańskiej za dokumentowanie fotograficzne oraz panu Andrzejowi Wałęsie za filmową dokumentację Niedzieli Palmowej. 

Podziękowanie lektorom, ministrantom, kantorkom i kantorom i czuwającemu nad całością ks. Krzysztofowi Góralskiemu. Liturgia Triduum godna była liturgii katedralnych.Podziękowanie dla ks. Krzysztofa Włodarczyka za przygotowanie dekoracji Grobu Pańskiego i Ciemnicy za także jego pomocnikom, młodzieży z Ruchu Lednickiego a szczególnie Adamowi Stasiakowi, Przemysławowi Maćczakowi i Jakubowi Skruszewiczowi i in. oraz przygotowanie czuwania przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek. Ks. Krzysztof osobiście namalował obraz Chrystusa do tła Grobu Pańskiego.