UHONOROWANO JACKA HILSZCZAŃSKIEGO

Profesor Jacek Hilszczański, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym i członek Rady Naukowej przy Prezesie Rady Ministrów, został laureatem XIV edycji Nagrody imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego. Uroczystego przekazania w sekretariacie Episkopatu Polski tradycyjnie dokonała Fundacja „Solidarna wieś”. 
W uroczystościach uczestniczył proboszcz naszej parafii ks. prałat Ireneusz Juszczyński, który jest członkiem Kapituły. 

http://wielkopolska.tv/warszawa-uhonorowano-jacka-hilszczanskiego/