3 maja 2016

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,
aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005)


Konstytucja 3 maja, właściwie. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku, ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie , po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku, nowoczesną, spisaną konstytucją .

W naszej małej Ojczyźnie również uczciliśmy ten ważny dzień. Świętowanie rozpoczęliśmy o 11.00 mszą świętą celebrowaną przez księdza Prałata Ireneusza Juszczyńskiego w brzeskiej farze. We mszy uczestniczyli przedstawiciele lokalnej władzy: wicestarosta Stanisław Budzyński , burmistrz Wojciech Zawidzki z małżonką, zastępca burmistrza Paweł Małas,  Grzegorz Ochmański – przewodniczący RM  , przedstawiciele Policji, organizacji samorządowych dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy gminy. Uroczystość uświetniła Ochotnicza Straż Pożarna, poczty sztandarowe Urzędu Miejskiego, szkół,  straży.  Po uroczystym wprowadzeniu przez Proboszcza Pocztów Sztandarowych do świątyni  księża, przedstawiciele władz i organizacji  samorządowych, instytucji  złożyli kwiaty pod popiersiem Tadeusza Kościuszki . Rozpoczęła się uroczysta msza święta z homilią wygłoszoną przez proboszcza Ireneusza Juszczyńskiego, w której podkreślił ważność tego święta, nawiązał do historii i współczesnej roli patriotyzmu.
Mszę świętą uświetniły pieśni religijne i patriotyczne w wykonaniu Dominiki Najberg i  organisty Marcina Czynszaka. Następnie, w uroczystym pochodzie , uczestnicy obchodów przeszli na skwer miejski, aby złożyć kwiaty przy pomniku króla Polski, Władysława Łokietka. Ważność tego święta podkreślił również w swoim przemówieniu, burmistrz Wojciech Zawidzki. Młodzieżowa  Orkiestra Dęta „BRESTIVIA”  zagrała hymn narodowy i hymn miasta. Ochotnicza Straż Pożarna w Brześciu Kujawskim otrzymała nowy samochód strażacki, który ,po odmówieniu modlitwy, poświęcił ksiądz Proboszcz Ireneusz Juszczyński. Życzenia złożył strażakom wicestarosta Stanisław Budzyński., który podarował nowy mundur strażacki. Pozostał czas na radosne świętowanie. Wiemy, że wszędzie dobrze, ale we własnym domu najlepiej. A Polska to nasz dom z dziada pradziada.

V.M.

 Więcej:

http://www.brzesckujawski.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=42:3-maja&Itemid=127