Panie naucz mnie

Uroczystość Wszystkich Świętych

Program na Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – 2022. W ostatnim tygodniu października (24-31) codziennie o 16,30 różaniec za zmarłych polecanych w dotychczasowych wypominkach rocznych. Wszystkich Świętych - wtorek, 01 listopada 2022 r. Msze święte: 7.00; 9.00 - w kościele parafialnym (nie będzie mszy św. w kościele poklasztornym); 10,30 - w kaplicy przy cmentarzu p.w. Miłosierdzia Bożego (intencje zbiorowe za zmarłych); o 11.30 - z kaplicy cmentarnej rozpoczynamy procesję i przechodząc alejami cmentarza modlimy się za zmarłych imiennie polecanych w tegorocznych wypominkach jednorazowych i oktawy. Po procesji - na cmentarzu ok. 12.00 - Msza św. przy krzyżu na nowej części cmentarza za polecanych w tegorocznych nowych wypominkach modlitewnych i za spoczywających na naszym cmentarzu; Na cmentarzu przy krzyżu przed mszą św. będzie też możliwość zamówienia wypominek (zwłaszcza dla przyjezdnych, parafian prosimy, aby to uczynili wcześniej w kancelarii).


Na cmentarzu będzie okazja do wsparcia finansowego naszego Wyższego Seminarium Duchownego 


Dzień Zaduszny – środa, 02 listopada 2022 r. Msze święte: godz. 7,00 - w kościele parafialnym, potem o godz. 9.00 – w kaplicy cmentarnej (intencje zgłoszone za zmarłych); w kościele parafialnym godz. 16.00 i 17.00. Nabożeństwo za zmarłych z wypominkami przed mszami św. tj. o godz. 8.40 – w kaplicy cmentarnej oraz o 16.40 – w kościele par. z wypominkami za zmarłych potem Msza św.  


Można zgłaszać w kancelarii imiona zmarłych na modlitwy wypominkowe okresowe i roczne. Ofiary na podobnych zasadach jak w roku ub. Na bocznych ołtarzach wyłożone są kartki, na których o ile możliwe, zgłaszamy wypominki. Wypełnione czytelnie kartki z wypominkami w pierwszym przypadku (bez odmiany) można składać u księży, w zakrystii lub w kancelarii. Kartki wypominkowe można pobrać także w wersji elektronicznej ze strony parafialnej. 

Wypominki


Dbajmy o groby bliskich i otoczenie na cmentarzu zwróćmy uwagę na osoby próbujące podrzucać śmieci w miejsca do tego nie przeznaczone. Bądźmy odpowiedzialni za miejsce naszej przyszłości... Jest trochę lepiej w tej kulturze ale jeszcze niewystarczająco. Śmietniki są przy wyjściu z cmentarza przy obydwu bramach i nigdzie więcej. 

Koncert Organowy


Przemysław Kapituła w 1990 ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów Józefa Serafina. Pobierał lekcje prywatne w zakresie gry na fortepianie u Kajetana Mochtaka, uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez profesorów: N. Danbyiego, D. Rotha, M. Ślechtę, Z. Satmary, G. Boveta. Przez szereg lat współpracował z Jerzym Erdmanem.

Artysta regularnie koncertuje w kraju i za granicą (Argentyna, Austria, Belgia, Brazylia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria, Urugwaj, Włochy) dając ok. 30 koncertów rocznie na najpoważniejszych europejskich festiwalach organowych. Jego recitale zagraniczne wielokrotnie bardzo pochlebnie oceniła prasa (m.in. "Süddeutsche Zeitung", "Musica Sacra", "L'Arena", "Schwabischezeitung", "DNA", "La Stampa", "Münchner Merkum"). Artysta współpracuje z solistami, chórami oraz zespołami orkiestrowymi. Specjalne miejsce w jego zainteresowaniach zajmuje twórczość wybitnych organistów polskich: Mieczysława Surzyńskiego (1866-1924) (pierwsze wykonanie po wojnie Koncertu g-moll na organy i orkiestrę) i Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946). Muzyk jest kontynuatorem tradycji muzycznej związanej z Archikatedrą św. Jana w Warszawie.

Będąc dyrektorem Fundacji "Festiwal Muzyki Sakralnej" jest inicjatorem, dyrektorem naczelnym i artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej w Warszawie oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej "Organy Archikatedry" w Warszawie. Muzyk jest również pomysłodawcą i twórcą wielu przedsięwzięć artystycznych na terenie Warszawy i Polski, m.in. cykli koncertów: "Organy Parafii Św. Wojciecha na Woli", "Organy Mazowsza", "Organy Śródmieścia". Jest również inicjatorem remontu zabytkowych organów w kościele św. Wojciecha w Warszawie.

Artysta dokonał licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i na płyty CD.

Koncert Organowy 2022

W niedzielę 25 września 2022 r. po Mszy św. o 17,00 czyli od godz. 17,45 koncert organowy. Koncertował będzie Przemysław Kapituła

Przemysław Kapituła w 1990 ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów Józefa Serafina. Pobierał lekcje prywatne w zakresie gry na fortepianie u Kajetana Mochtaka, uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez profesorów: N. Danbyiego, D. Rotha, M. Ślechtę, Z. Satmary, G. Boveta. Przez szereg lat współpracował z Jerzym Erdmanem.

Artysta regularnie koncertuje w kraju i za granicą (Argentyna, Austria, Belgia, Brazylia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria, Urugwaj, Włochy) dając ok. 30 koncertów rocznie na najpoważniejszych europejskich festiwalach organowych. Jego recitale zagraniczne wielokrotnie bardzo pochlebnie oceniła prasa (m.in. "Süddeutsche Zeitung", "Musica Sacra", "L'Arena", "Schwabischezeitung", "DNA", "La Stampa", "Münchner Merkum"). Artysta współpracuje z solistami, chórami oraz zespołami orkiestrowymi. Specjalne miejsce w jego zainteresowaniach zajmuje twórczość wybitnych organistów polskich: Mieczysława Surzyńskiego (1866-1924) (pierwsze wykonanie po wojnie Koncertu g-moll na organy i orkiestrę) i Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946). Muzyk jest kontynuatorem tradycji muzycznej związanej z Archikatedrą św. Jana w Warszawie.

Będąc dyrektorem Fundacji "Festiwal Muzyki Sakralnej" jest inicjatorem, dyrektorem naczelnym i artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej w Warszawie oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej "Organy Archikatedry" w Warszawie. Muzyk jest również pomysłodawcą i twórcą wielu przedsięwzięć artystycznych na terenie Warszawy i Polski, m.in. cykli koncertów: "Organy Parafii Św. Wojciecha na Woli", "Organy Mazowsza", "Organy Śródmieścia". Jest również inicjatorem remontu zabytkowych organów w kościele św. Wojciecha w Warszawie.

Artysta dokonał licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i na płyty CD.

POŚWIĘCENIE POJAZDÓW 2022

25 lipca przypada święto Św. Krzysztofa - Patrona kierowców i podróżujących. W niedzielę 24 lipca po wszystkich Mszach św. było poświęcenie pojazdów. Poświęcenie wokół Placu Łokietka (i ulic przylegających)  i wzdłuż ul. Farnej, (a po g. 7,00 ul. Narutowicza, Kołłątaja i Parkowej). Właściciel święconego pojazdu otrzymał obrazek św. Krzysztofa z modlitwą przed podróżą lub dekalogiem kierowcy. Otrzymując obrazek jak co roku można było złożyć do puszki ofiarę dla misji na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy.

Czytaj więcej: POŚWIĘCENIE POJAZDÓW 2022