Nabożeństwa Majowe

Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie...

W  trudnym dla nas wszystkich czasie, jaki został wywołany zarazą Covid-19 przeżywamy swego rodzaju sprawdzian naszej wiary. Czas, w jakim przyszło nam się znaleźć to wielki test naszego przywiązania do Boga i Jego Świętego Katolickiego Kościoła, wspólnoty, którą sami przecież stanowimy. Wiele wydarzeń duchowych, jak chociażby I Komunia Święta, sakrament bierzmowania, czy poświęcenie obrazu św. Jana Pawła II czy kapliczki z figurą Św. Michała Archanioła, zostały siłą rzeczy przełożone na późniejszy czas, kiedy sytuacja w kraju i na świecie się nieco uspokoi.

 

Dziękujemy Czytelnikom, którym zależy na losie Kościoła, ale nade wszystko na swojej, naszej Parafii, przede wszystkim za śledzenie naszych duchowych działań poprzez transmisje mszy św. i modlitw, jakie powstały w odpowiedzi na zarazę, aby nikt z naszych Parafian i Sympatyków, nie pozostał chociaż bez wyboru, aby właśnie z nami, brzeskimi duszpasterzami, przeżyć święty czasu z Bogiem, czy to w Triduum Paschalne, czy w Dzień Pański, jak i każdego dnia wieczorem, kiedy mogliśmy zgromadzić się na modlitwie.

Przed nami jeszcze wiele wyzwań, jakie niesie los. Rozpoczniemy miesiąc maj, przepiękny czas, kiedy to szczególnie w scenerii budzącej się do życia przyrody czcimy Matkę Bożą podczas nabożeństw majowych. Nie rezygnując z dotychczasowych audycji, pragniemy, aby o tę formę modlitwy Maryjnej zawalczyć. Będziemy nagłaśniać na facebookowym profilu #duchuzdrawia, każdego dnia nabożeństwo majowe od kapliczek i krzyży rozmieszczonych na terenie naszej Parafii, ale i nie tylko, aby modlić się w Waszych intencjach. Kierując się dobrem Parafian i wiernych, mamy tu na uwadze chętnych do fizycznej obecności przy danej kapliczce/krzyżu, miejmy na względzie dobro społeczne i wszelkie przepisy epidemiologiczne. Zapraszamy także przed ekrany. Niech tradycje naszych dziadów i ojców, którzy szli często przez błota, w deszcze, w upały i spiekotę dnia, aby modlić się do swojej Matki i Królowej, nie pójdą w zapomnienie. Nie pozwólmy na to! Bądźmy dla siebie Apostołami, którzy wraz z Maryją czekają na Ducha Świętego, aby otworzyć szczelnie zamknięte drzwi i głosić Dobrą Nowinę!

Zamieszczamy plan, kiedy i gdzie będziemy się modlić. Aby może naświetlić bardziej. Numer to dzień miesiąca, a miejsca z ilustracjami przedstawiają się następująco:

1 - figura przed plebanią w Brześciu Kuj.
2 - krzyż przy sklepie w Jądrowicach
3 - kapliczka na Sokołowie-Parcelach
4 - krzyż w Pikutkowie przy drodze na Smólsk
5 - figura w Sokołowie-Parcelach
6 - krzyż przy ul. Wojska Polskiego w Brześciu
7 - krzyż w Guźlinie (główny trakt)
8 - kapliczka w Starobrzeskiej Kolonii przy państwie Gotówków
9 - kapliczka w Brześciu na Falborku naprzeciw stadniny
10 - figura Chrystusa Króla na ul. Kolejowej w Brześciu (skrzyżowanie)
11 - kapliczka na dawnej Cukrowni przy Falborzu
12 - figura przy klasztorze św. Michała Archanioła
13 - kapliczka w Guźlinie (Poprzeczka, obok państwa Kułaczkowskich)
14 - kapliczka w Rzadkiej Woli (przy numerze 29)
15 - figura w Pikutkowie na zakręcie
16 - kapliczka w Rzadkiej Woli Parcelach
17 - krzyż w Starym Brześciu przy drodze na Wieniec
18 - kapliczka w Falborzu (przy szosie)
19 - kapliczka w Dębinie, przy Włodarczykach
20 - krzyż w Guźlinie (boczny trakt)
21 - kapliczka w Jądrowicach (niedaleko John Deer)
22 - kapliczka w Rzadkiej Woli Parcelach (przy domu p. Ziółkowskiej/Głowackich)
23 - figura na Wojska Polskiego (u pani Nowak)
24 - krzyż w Rzadkiej Woli przy drodze na Lubraniec
25 - kapliczka w Falborzu (Majątek)
26 - figura w Grabkowie przy ISP
27 - kapliczka w Rzadkiej Woli (u państwa Glonków/Gołębiowskich)
28 - kapliczka w Kuczynie
29 - kapliczka w Nowej Kąkowej Woli (u państwa Ochmańskich)
30 - kapliczka na cmentarzu parafialnym w Brześciu Kuj.
31 - modlitwy w pokoju ks. Włodarczyka na plebanii (może będzie sam?)

Kapliczek jest oczywiście więcej, ale wybraliśmy takie, które są położone we względnie  dobrych lokalizacjach, gwarantujących bezpieczeństwo ale i słyszalność podczas transmisji (ruch samochodowy, miejsca dla ewentualnych modlących się, żeby utrzymać dystans, itd.)

Zapraszamy serdecznie do modlitwy o godz. 19,00. Szturmujmy niebo w naszych intencjach, Ojczyzny i całego świata. Prośmy Maryję o pomoc, nie zawiedziemy się...