Siew Brzeski - Kwiecień Maj 2020

Dostępny jest zaległy nowy numer Siewu Brzeskiego z konieczności kwietniowo - majowy a w nim: 100-lecie urodzin Św. Jana Pawła, obchody Konstytucji 3-go Maja, nabożeństwa majowe przy kapliczkach,  brzeska parafia podczas pandemii, zmarli parafianie i kapłani z diecezji, wieści ze szkół, a w Historiach brzeskich art. ks. Karola Kolendy - stulecie Cudu nad Wisłą na Kujawach. Miesięcznik do nabycia przed świątynią, w zakrystii i kancelarii.