Transmisje Mszy Świętych i Nabożeństw

W związku ze zniesieniem dyspensy, zgodnie z przykazaniem Bożym i kościelnym mamy obowiązek fizycznego uczestnictwa w niedzielę i święta we Mszy św. Zaprzestajemy zatem systematycznego transmitowania na Facebooku mszy św. niedzielnych z naszej świątyni.