Rozpoczynamy odnowę kościoła poklasztornego

  • Drukuj

Rozpoczynamy odnowę kościoła poklasztornego

Od kilku lat wracał temat odnowy kościoła Św. Michała Archanioła, naszego „klasztorka”, kościoła podominikańskiego z 1264 roku, jednego z najstarszych zabytków w województwie kujawsko - pomorskim, który z całą pewnością może stać się perłą dziedzictwa narodowego i wypełniać również rolę kulturowo - promocyjną nie tylko Brześcia Kujawskiego ale i województwa.

Kościół poklasztorny jest czynnym obiektem sakralnym z obrazem Matki Boskiej Różańcowej z końca XIV wieku. W zachodnim przęśle naw południowych jest gotycki portal z drugiej połowy XIV wieku. Zgodnie z dawnym opisem zabytku w kościele znajdowały się podziemia z licznymi grobami i kryptami (m. in. w 1292 roku pochowana została tam Eufrozyna - matka króla Polski Władysława Łokietka a w 1501 roku Rafał z Leszna, krewny króla Stanisława Leszczyńskiego). Zawsze stawało coś na przeszkodzie. Najpierw odbudowa budynków gospodarczych i remonty na plebanii, utwardzenie terenu na cmentarzu i przy plebanii, generalny remont organów i budowa kaplicy cmentarnej. Teraz przyszedł czas, by zmierzyć się z najpoważniejszą od ćwierćwiecza inwestycją. 
Na  tegorocznym I-etapie prac wymianie i częściowo naprawie podlegać będzie konstrukcja więźby dachowej oraz wymieniona zostanie dachówka na nową ceramiczną z zachowaniem historycznego charakteru obiektu wraz z obróbkami blacharskimi. Pod koniec marca dostaliśmy dobrą dla nas informację z Urzędu Marszałkowskiego, że przyznano nam pomoc w wysokości 95 tys. zł. na remont kościoła poklasztornego. Mamy też obiecaną pomoc z  Brzeskiego Samorządu. Mimo tego musimy jeszcze zdobyć i to w najbliższym czasie własnych środków tylko na I-etap prac ponad 40 tys. zł. Sprawa jest bardzo pilna. Aby uzyskać dotacje musimy mieć swój własny wkład.
Zatem prośba do parafian i wszystkich, którzy czują jakiekolwiek więzy z naszym historycznym miastem o nabywanie cegiełek - certyfikatów, przygotowanych na każdą zamożność. Warto podczas świątecznych spotkań zachęcić przyjezdnych krewnych czy mieszkających poza parafią, by włączyli się w tę akcję. Kiedyś będą dumni, że mieli swój udział w odnowie tego brzeskiego zabytku. Każdy ofiarodawca otrzymywać będzie certyfikat potwierdzający przekazanie darowizny na rzecz remontu i modernizacji kościoła poklasztornego. Będzie to także pamiątka, że mieliśmy udział w ratowaniu tego zabytku. Certyfikaty mają nominały 20, 50, 100, 200, 300, 400 i 500 złotych. Osobom, które już składały ofiary na ten cel certyfikaty przekaże Ks. Proboszcz przy najbliższej okazji, ponieważ wszystkie ofiary są dokumentowane i wpisywane do komputera. Prośba o zachęcenie rodaków pochodzących z naszej parafii i wszystkich, którzy mogą się włączyć w ratowanie tego XIII-wiecznego zabytku, jednego z najistotniejszych zabytków naszego miasta. Prowadzimy już wstępne rozmowy z firmami, które zgłosiły się na wykonawców, otwarci jesteśmy na rozmowy i z  innymi. Trzeba wybrać najlepszych i nie drogich. Zaczniemy i taki zakres prac wykonamy na jaki będą możliwości finansowe.
Pierwsze certyfikaty już nabyto nie tylko po 50,-  i 100,-  ale nawet po 200,- i 500,- złotych. Dzięki szlachetnym i otwartym ludziom uda się dokonać odnowy „klasztorka”

Ks. prał. Ireneusz Juszczyński, proboszcz parafii