24 stycznia 2021 - Ogłoszenia

  • Drukuj

 

Ogłoszenia - 24 stycznia 2021 - III niedziela zwykła -  B/I

 

1. W niedziele msze św. nadal  o  godz. 7,00; 9,00; 10,30; 12,00; 17,00. Porządek mszy św. w dni powszednie nadal jak zwykle czyli o 7,00 i 17,00. Prosimy sprawdzić na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej, bo wcześniejsze ustalenia intencji mszalnych zostają nieco skorygowane do obecnej rzeczywistości.

2. Dziękujemy sołtysom z Rzadkiej Woli, Guźlina i Pikutkowa, Radnym Parafialnym i niektórym parafianom za  rozeznanie się w sytuacji na swojej wiosce czy sąsiedztwie odnośnie wizyty duszpasterskiej - kolędy. Z uwagi na wyjątkową sytuację większość optowała, aby to zamiast ksiądz do nich to raczej oni przybyli do księdza na wspólną mszę świętą w intencji ich wioski czy ulicy i specjalne błogosławieństwo. Część optowała za wizytą kapłana w ich domu. Dostosujemy się do tych sugestii. W sprawie indywidualnej wizyty prosimy o kontakt bezpośredni z księdzem lub telefoniczny, najlepiej z ks. proboszczem i ustalimy termin. Wiemy, że trudno będzie być wszystkim na takiej Mszy św. ale prośba, aby z każdego domu ktoś był. Będzie to także wyraz naszej parafialnej wspólnoty.

3. Kolęda przebiegać to będzie następująco: O godz. 15,00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i możliwość choćby krótkiej adoracji w ciszy, w tym czasie księża będą w konfesjonale więc będzie okazja do sakramentu pokuty. O godz. 15,30 będzie Msza św. w intencji kolędowanych i po niej chwila na ewentualne sugestie ze strony parafian. W czasie wizyt duszpasterskich składaliśmy zwykle ofiary na bieżące wydatki parafialne oraz na inwestycje prowadzone w parafii. Zachowajmy ten zwyczaj składając podczas tej Mszy św. ofiarę w podpisanej kopercie z nazwiskiem, ulicą i numerem domu. 

4. Porządek spotkań kolędowych będzie następujący:
27.01.2021 - w środę -  Rzadka Wola, Rzadka Wola Parcele i Kąkowa Wola
28.01.2021 - w czwartek -  Guźlin cały i Karpaty
29.01.2021 - w piątek -  Pikutkowo i Józefowo
30.01.2021 - w sobotę - Stary Brześć cały i Starobrzeska Kolonia
01.02.2021 - w poniedziałek - Jądrowice, Miechowice i Kuczyna
03.02.2021 - w środę - Falborz cały i Kolonia Falborz
04.02.2021 - w czwartek - ul. Traugutta cała, Okrzei i Konarskiego
06.02.2021 - w sobotę - ul. Nowa, Królewska, Archeologów, Książąt Piastowskich i przyległe ulice
08.02.2021 - w poniedziałek - ul. Wojska Polskiego., Farna, Krakowska cała i Rumaki, Targowa cała, Rybaki, Głowackiego, Dubois
09.02.2021 - we wtorek - ul. Polna, Kilińskiego, Piastowska, Zielna i Kujawska
10.02.2021 - w środę - ul. Mickiewicza, Piaskowa, Limanowskiego, Ogrodowa, Głucha, pl. Konopnickiej, Przesmyk, Aleje Łokietka, Podmierna, Obwodowa, Niecała
11.02.2021 - w czwartek - ul. Kolejowa, Narutowicza, Widok, Żeromskiego, Zaułek, Reymonta, Krzyżowa, pl. Łokietka
12.02.2021 - piątek - Falborek Wieś i dzielnica Falborek po lewej stronie: ul. Orzeszkowej, Prusa, Kraszewskiego, Kopernika i Słowackiego, Radziejowska
13.02.2021 - sobota - dzielnica Falborek po prawej stronie: ul. 11 Listopada, 3 Maja, Zachodnia, Ciborowskiego, Pusta, Końcowa, Leśników, Pułaskiego, Kościuszki

5. Trwa zima, zainteresujmy się osobami starszymi czy samotnie mieszkającymi w naszym sąsiedztwie, często zastraszonych pandemią, aby przyjść im z pomocą czy zgłosić potrzebę pomocy.

6. Zapraszamy w dzisiejszą niedzielę do naszej świątyni (24 stycznia) po wieczornej Mszy św. (g. 17,00) na wieczór kolęd pt. "Leć kolędo, leć", organizowany przez naszą Parafię, Towarzystwo Kulturalne i Brzeskie Centrum Kultury. Zachowane będą standardy sanitarne a koncert będzie też transmitowany online.

7. Na stoliku  pod chórem jest do nabycia grudniowy numer naszego miesięcznika "Siew Brzeski", oraz nasze parafialne kalendarze ścienne, gdzie  poszczególne miesiące zdobią tym razem zdjęcia z wydarzeń i uroczystości liturgicznych z naszych parafialnych  świątyń. Zaznaczone są jak zwykle zielonym kolorem uroczystości i wydarzenia życia naszej parafii. Jak przy nabywaniu kalendarza złożymy do puszki obok stolika po 5 zł. to około 1,- zł będzie na cele renowacyjne w naszych świątyniach.

8. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, w trosce o siebie i bliźnich, starajmy się zachowywać ostrożnie ale nie nakręcajmy spirali lęku, zwłaszcza ludziom starszym. Dostrzegajmy człowieka, nie tylko wirusy...

9. Dziękujemy za składane ofiary na spłacenie prac remontowych i renowacyjnych naszych świątyń czy to bezpośrednio u księży czy wpłacając na konto Parafialne. Konto bankowe parafii podane jest w ogłoszeniach, na stronie  internetowej i w Siewie Brzeskim,  nr 21 9550 0003 2003 0021 7844 0001 lub 91 9550 0003 2003 0021 7844 0002.

W ostatnim tygodniu  odbyły się pogrzeby śp. +Ryszarda Żydczaka, l.69 z Falborza Kolonii 23;  +Barbary Płuciennik, l.88 z ul. 3 Maja; +Grzegorza Ptaszyńskiego, l.58 z Falborka 12; w środę pogrzeb. +Jadwigi Budzyńskiej, l.78 z Włocławka. Wszystkich ostatnio zmarłych parafian i zmarłych z naszych rodzin polecamy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

 

INTENCJE MSZALNE:


NIEDZIELA – 24 stycznia 2021 - III Niedziela zwykła (B/I)

  7.00  + Agnieszka Polak R1 – pg
  9.00  + Antoni R11 i Agata Przewozikowscy
10.30 1/. + Eugeniusz Bronikowski – pg
         2/. + za parafian i ofiarodawców na świątynie brzeskie
12.00 + Andrzej Musiński – pg
17.00 + Helena Chlebińska – pg

PONIEDZIAŁEK – 25 stycznia 2021 - święto nawrócenia św. Pawła

7.00  1/. + Jerzy Ciupalski – pg
        2/. + Ryszard Budziszewski – pg
17.00 + Katarzyna Smolińska R1 – pg

WTOREK – 26 stycznia 2021wsp. św. Tymoteusza i Tytusa

  7.00  + Hieronim Ładziński – pg
17.00 1/. + Genowefa Drzewiecka – pg
         2/. + Marianna Kamińska – pg

ŚRODA – 27 stycznia 2021

  7.00  + o zdrowie dla Tomasza Stannego
15.30  + Msza św. za rodziny naszej parafii: Rzadka Wola, Rzadka Wola Parcele i Kąkowa Wola
17.00 1/. + Dariusz Budziszewski – pg
         2/. + o szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Joanny

CZWARTEK – 28 stycznia 2021wsp. św. Tomasza z Akwinu

  7.00  + Henryka Szczepaniak R3
15.30  + Msza św. za rodziny naszej parafii: Guźlin cały i Karpaty
 17.00 1/. + Barbara Kobus
          2/. + Stanisław Gotówka – pg

PIĄTEK – 29 stycznia 2021

  7.00  + Anna Wilińska – pg
15.30  + Msza św. za rodziny naszej parafii: Pikutkowo i Józefowo
17.00 1/. + Michał Radomski i dziadkowie Radomscy
         2/. + Katarzyna Smolińska – pg

SOBOTA – 30 stycznia 2021

7.00  1/. + Waldemar Ciesielski – pg
        2/. + Bogumił Kamiński – pg
15.30  + Msza św. za rodziny naszej parafii: Stary Brześć cały i Starobrzeska Kolonia
17.00  + Lucyna Wojtkowska – pg

NIEDZIELA – 31 stycznia2021   IV Niedziela zwykła (B/I)

7.00  + Jadwiga Rzadkowolska R2
9.00  1/. + Marta, Franciszek, Leszek, Ewa, Jan, Henryk i zm. z rodz. Szareckich /rez./
        2/. + za parafian i ofiarodawców na świątynie brzeskie
10.30 + Jerzy Ciupalski – pg
12.00 + Dziękczynno błagalna za 2020 r. z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie i Boże Błogosławieństwo
dla Dominika, Agnieszki, Jasia, Łukasza, Jacka i Ani na 2021 rok.
17.00 + Zdzisław Głowacki – pg