Polska pod Krzeżem

W najbliższą sobotę 14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego a równocześnie ogólnopolska modlitwa "Polska pod Krzyżem" na lotnisku pod Kruszynem. Weźmy liczny udział. Jeszcze raz prosimy naszych parafian o czynne zaangażowanie w organizację i udział w tym religijnym i patriotycznym wydarzeniu. Prośba szczególna do wszystkich strażaków o zgłoszenie się do organizatorów i zaangażowanie w organizację, szczegóły na stronie internetowej. Zachęcamy do zorganizowanego udania się na tę szczególną modlitwę. Chcący udać się pieszo, wspólnie pielgrzymkowo wyruszają o g. 8,00 sprzed kościoła parafialnego. Chcący być dowiezieni autokarem do Nowej Wsi i dojść stamtąd na plac uroczystości, proszeni są o zapisanie się w kancelarii do wtorku włącznie.

Na wielką modlitwę w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego,  14 września 2019, zaprasza Diecezja Włocławska wraz z Fundacją Solo Dios Basta, znaną z organizacji „Wielkiej Pokuty” na Jasnej Górze i akcji „Różaniec do granic”. Rzesze wiernych spotkają się na podwłocławskim lotnisku w Kruszynie, gdzie św. Jan Paweł II w 1991 r. odprawiał Mszę Świętą.
Podczas konferencji prasowej 07.08.2018 w Kurii Diecezjalnej we Włocławku wiernych z całej Polski do udziału w wydarzeniu zachęcali ks. bp Wiesław Mering, biskup włocławski, oraz Lech Dokowicz i Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta, czyli Bóg sam wystarczy. Konferencję prowadził ks. Andrzej Tomalak, sekretarz biskupa włocławskiego.
 
Skąd ta inicjatywa? – Krzyż w Polsce w tej chwili znajduje się w szczególnym momencie dziejów, w wyjątkowych okolicznościach. Trzeba być krótkowzrocznym, żeby nie zauważyć wyszydzania i znieważania świętych symboli, ostatnio nie ma już wątpliwości, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną w Polsce i w świecie. Dla nas, dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, Krzyż jest symbolem zwycięstwa, innej drogi do zwycięstwa niż ta, która prowadzi przez Krzyż, nie ma. My chcemy bronić Krzyża, chcemy zmieniać, dzięki zatrzymaniu się pod nim, nasze myślenie, obyczaje, przyzwyczajenia, relację z Bogiem i ludźmi i chcemy to robić tu, we Włocławku, ale otwarci na cały nasz kraj – mówił Pasterz Diecezji Włocławskiej.
 
– Jednym z podstawowych celów tego wydarzenia jest jedność w Kościele, jedność między kapłanami a świeckimi, ale też modlitwa o to, żebyśmy my, świeccy, nie dali się oderwać od źródła życia, jakimi są sakramenty święte – podkreślali przedstawiciele Fundacji. Kolejnymi celami są zawierzenie ukrzyżowanemu Jezusowi teraźniejszości i przyszłości narodu, ale też indywidualnego cierpienia. – Osobiście chcemy zanieść pod Krzyż Chrystusa nasze rodziny, nasze życie, błagając o uzdrowienie, o łaski których potrzebujemy, aby być ludźmi świętymi. Czyli modlimy się o świętość i o łaskę wiary dla wszystkich Polaków.
 
Dlaczego we Włocławku? Diecezja Włocławska to ziemia, która zrodziła wielkich świętych XX wieku św. Maksymiliana Kolbego i św. siostrę Faustynę Kowalską. To również ziemia męczenników – w czasie II wojny światowej zginęło tu aż 220 prezbiterów, w tym bł. bp Michał Kozal. Tu również zginął bł. ks. Jerzy Popiełuszko, który urodził się 14 września, tak więc podczas wydarzenia będziemy obchodzić jego urodziny!
 
„Polska pod Krzyżem” to akcja otwarta, organizatorzy zapraszają wszystkich Polaków, by we Włocławku, w swoich parafiach, wsiach czy miastach stanęli pod Krzyżem Zbawiciela.
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej akcji: www.polskapodkrzyzem.pl